Dom om assistansbedrägeri m.m. - uppdaterad

Publicerad: 2017-02-27 07:20:00

Malmö tingsrätts dom mot en mor och två söner som åtalats för bland annat grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott kommer den 1 mars.

En mor och hennes två söner åtalades för bland annat grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott. De misstänks ha lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan och på så sätt fått nästan nio miljoner kronor i assistans- och aktivitetsersättning som de inte haft rätt till.

Domen kommer kl. 11 onsdag den 1 mars. Kammaråklagare Lotten Paulsson är tillgänglig på telefon kl. 15-16 denna dag.

Kammaråklagare Lotten Paulsson, 010-562 60 85 (kl. 15-16 den 1 mars)

Presstjänsten 010-562 50 20