Förundersökning öppnad i Kalamarksärendet

Publicerad: 2017-02-03 13:31:00

Kammaråklagare Jens Göransson har beslutat att öppna förundersökningen i Kalamarksärendet, eftersom han bedömer att det finns skäl att vidta ytterligare utredningsåtgärder.

Vilka utredningsåtgärder som kommer att vidtas kan åklagaren inte gå in på, eftersom det råder förundersökningssekretess.Det går heller inte att förutsäga hur lång tid utredningen kommer att ta.

För närvarande kan åklagaren inte lämna någon ytterligare information. Ny information ges när det är möjligt.

Länk till pressmeddelande 2017-01-19

Länk till pressmeddelande 2017-01-04

Press service46 10 562 50 20