Brommamordet överklagas till Högsta domstolen

Publicerad: 2017-01-19 14:19:00

Riksåklagaren har överklagat hovrättsdomen i det så kallade Brommaärendet och vill att Högsta domstolen ska döma till fängelse på livstid.

Målet gäller mord och annan allvarlig våldsbrottslighet. Gärningsmannen hade vid flera tidigare tillfällen dömts för annan mycket allvarlig våldbrottlighet av liknande slag. Hovrätten dömde till fängelse i 18 år och förverkade samtidigt villkorligt medgiven frihet om drygt tio månader från ett tidigare fängelsestraff.

Riksåklagare Anders Perklev konstaterar att den sammantagna strafftiden enligt hovrättsdomen ligger på en nivå som motsvarar vad som krävs för att döma till livstids fängelse. Enligt riksåklagaren ger ett livstidsstraff bättre skydd mot att den dömde begår nya brott, eftersom risken för återfall prövas innan det bestäms när frigivning kan ske. Det står också klart att lagstiftarens avsikt är att fängelse på livstid ska användas i större utsträckning än tidigare. Såsom lagen är formulerad idag är det möjligt att döma till livstids fängelse i fall som detta.

Högsta domstolen har inte tidigare pröva något mål där det dömts till fängelse i 18 år och villkorligt medgiven frihet samtidigt förklaras förverkad. Riksåklagaren anser därför att vore av vikt som ledning för rättstillämpningen om Högsta domstolen tar upp målet och prövar om fängelsestraffet istället bör bestämmas till fängelse på livstid.

Fakta

Straffet för mord är fängelse i högst 18 år eller, om omständigheterna är försvårande, fängelse på livstid. Om någon friges villkorligt från ett fängelsestraff ska normalt den återstående strafftiden förklaras förverkad om den frigivna personenbegår nytt brott inom en viss prövotid. Att strafftiden förverkas betyder att den måste avtjänas utöver straffet för den nya brottligheten.

Överklagandet

Byråchef My Hedström

010-562 50 27

Presstjänsten010-562 50 20