Förundersökning i Södertäljeärende återupptas inte

Publicerad: 2017-10-27 08:01:00

Efter att ha gått igenom handlingarna i ett ärende från 2001 då en 11-årig pojke mördades har vice chefsåklagare Katarina Lenter beslutat att inte återuppta utredningen. Åklagaren finns tillgänglig för intervjuer per telefon under fredag förmiddag.

Den 19 september 2017 beslutades att en åklagare skulle gå igenom handlingarna i det 16 år gamla ärendet, efter att nya uppgifter framkommit som kunde innebära en förnyad bedömning från åklagaren.

- Jag har grundligt och förutsättningslöst gått igenom den tidigare utredningen, tittat på inspelningar av förhör och gått igenom den tekniska bevisningen. Min bedömning är att det inte finns några fler utredningsåtgärder att vidta som ytterligare kan klarlägga händelseförloppet. Därför kommer jag inte att återuppta utredningen, säger vice chefsåklagare Katarina Lenter på Norrorts åklagarkammare i Stockholm.

Hon har noga övervägt om det finns anledning att genomföra ytterligare förhör, men beslutat att det inte skulle tillföra utredningen något.

- Mitt uppdrag har varit att klargöra händelseförloppet, inte bedöma skuldfrågan, eftersom det fanns en misstänkt som var under 15 år när det hände. Skuldfrågan är domstolens sak att besluta om och då krävs bevistalan i det här fallet, säger Katarina Lenter.

Beslutet

KontaktVice chefsåklagare Katarina Lenter finns tillgänglig för media per telefon klockan 10-12, 010-562 55 24.

Fakta - bevistalanEnligt svensk lagstiftning kan barn som är under 15 år och begår brott inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser.

En domstol kan dock efter begäran från åklagaren pröva skuldfrågan genom en så kallad bevistalan när det rör sig om allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt. En bevistalan kräver en framställan av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare.

Vid bevistalan avgör domstolen om den unge personen begått gärningen eller inte, men någon påföljd utdöms inte.

Presstjänsten010-562 50 20