Tidigare anhållna i Umeå släppta

Publicerad: 2018-08-15 10:00:00

De två personer som varit anhållna misstänkta för mord på ett barn har under onsdagens förmiddag frigivits. Förundersökningen fortsätter och misstankarna mot de båda kvarstår.

I söndags kväll anhölls två personer misstänkta för mord på en 1-åring. Sedan dess har ett stort antal utredningsåtgärder vidtagits, bland annat förhör och brottsplatsundersökning.

- På det utredningsmaterial som nu finns har jag bedömt att de båda inte längre är på sannolika skäl misstänka för mord, utan misstankegraden har sjunkit till skälig misstanke, säger förundersökningsledare, kammaråklagare Jonas Fjellström.

För att häkta någon som är skäligen misstänkt för brott krävs att det är av synnerlig vikt för utredningen att en misstänkt tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning. Den misstänkta kan då häktas i en vecka.

- Här har jag bedömt att det inte är av synnerlig vikt för utredningen att de båda häktas varför jag i stället beslutat att de ska friges. De utredningsåtgärder som de misstänkta skulle kunna påverka är redan utförda och därför är risken för att de försvårar utredningen i det närmaste helt undanröjd, säger Jonas Fjellström.

Förundersökningen fortsätter efter samma tre huvudspår: naturligt dödsfall, olycka eller att någon uppsåtligen berövat barnet livet.

- Resultaten från de rättsmedicinska undersökningarna kommer naturligtvis att vara centrala för att fastställa dödsorsaken. Det slutliga yttrandet från rättsläkaren kommer inte att vara klart på åtskilliga veckor. Under tiden kommer utredningen att fortsätta i ett lite lugnare tempo med andra tekniska undersökningar och förhör med personer som kan förväntas ha uppgifter av betydelse för utredningen, säger Jonas Fjellström.

Några uppgifter som kan röja de misstänktas eller den avlidnes identitet kommer inte att lämnas. Detsamma gäller uppgifter kring de omständigheter som talar för att brott eventuellt ligger bakom barnets död.

Åklagaren har inga ytterligare upplysningar att lämna och är inte tillgänglig för media under dagen.

Presstjänsten010-562 50 20