Åtal efter att kvinna avled i samband med taxiresa i Kramfors

Publicerad: 2019-05-17 10:31:10

Kammaråklagare Marlene Forsman har i dag väckt åtal mot en taxichaufför, platschefen vid det taxibolag som chauffören är knuten till samt ordföranden i det taxibolaget. Brottsrubriceringen är framkallande av fara för annan. Åklagaren är tillgänglig per telefon i dag kl. 11-12.

Den 1 februari 2018 åkte en äldre kvinna med sjukresa till sin bostad i Kramfors. Det var kraftigt snöfall och blåst ute och kvinnan kom aldrig fram till sin bostadsdörr. Hon avled på vägen in.

Åklagaren har utrett ärendet genom att bl.a. låta RMV genomföra en rättsmedicinsk obduktion, inhämtat data kring väderförhållandena från den aktuella dagen, inhämtat avtal som taxibolaget har med Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt hört taxichaufförer och andra personer som har anknytning till taxibolaget.

Åklagaren bedömer att det inte går att bevisa genom det rättsmedicinska utlåtandet att någon av de åtalade personerna skulle ha vållat kvinnans död, vilket var den inledande brottsmisstanken.

 Obduktionen har inte kunnat fastställa att det var nedkylningen som gjorde att kvinnan avled, därför åtalas nu taxichauffören, platschefen på taxibolaget och ordföranden för framkallande av fara för annan, säger kammaråklagare Marlene Forsman.

 I avtalet mellan taxibolaget och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland står att chauffören ska hämta och lämna resenärerna vid porten. Det har inte skett vid det här tillfället. Jag åtalar platschefen för bristande rutiner och instruktioner till företagets anställda om hur man som chaufför ska agera vid en sjukresa. Ordföranden åtalas för bristande uppföljning till platschefen av utbildnings- och informationsansvaret, säger Marlene Forsman.

Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 1379-18

Kontakt
Kammaråklagare Marlene Forsman är tillgänglig i dag kl. 11-12 på telefon 010-562 64 39.

Presstjänsten
010-562 50 20