Förutredning om riksdagsledamots lägenhetshyra

Publicerad: 2019-03-06 11:30:00

Med anledning av uppgifter om att en riksdagsledamot har hyrt en lägenhet i andra hand av sin make har åklagare beslutat att öppna en förutredning.

Vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren har idag beslutat att inom ramen för en så kallad förutredning hämta in riksdagens regelverk för riksdagsledamöternas hyresersättningar. Han kommer också att ta in den information som finns i övrigt om under vilka förutsättningar som ersättning har betalats ut i detta fall samt om det varit känt att bostaden hyrts av en nära anhörig. Därefter kommer han att ta ställning till om förundersökning ska inledas.

– Det finns för närvarande ingen misstanke om brott. Beslut om jag ska inleda förundersökning kommer sannolikt att kunna fattas under den närmaste månaden, säger Bengt Åsbäck.

Åklagaren har ingen ytterligare information att lämna för närvarande.

Fakta: förutredning och förundersökning

En förutredning är en inledande utredning som ibland behöver genomföras för att åklagaren ska kunna fatta beslut om en förundersökning, dvs. brottsutredning, ska inledas eller inte.

Presstjänsten
010-562 50 20