Ärendehanteringssystemet åter i drift

Publicerad: 2019-10-04 09:09:03

Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem Cåbra är sedan klockan 9 i dag fredag åter i drift.

På kvällen måndag den 30 september beslutade myndighetens it-direktör att ta ärendehanteringssystemet Cåbra ur drift, eftersom det fanns stora driftsproblem. All data i systemet fanns kvar, men systemet gick inte att använda.

Sedan dess har ett stort antal personer arbetat i princip dygnet runt med att försöka avhjälpa felet. Under kvällen torsdag den 3 oktober kunde konstateras att felet var åtgärdat. Därefter har omfattande tester genomförts och på fredagsmorgonen kunde medarbetarna åter använda Cåbra. Mycket arbete återstår dock med att efterregistrera den information som registrerats utanför systemet under avbrottsperioden.

- Det här har inneburit en stor påfrestning på personalen på it-avdelningen och jag är mycket tacksam för deras insatser. Jag är också imponerad över det tålamod som organisationen visat och hur väl verksamheten trots avbrottet har fungerat, säger it-direktör Anders Thoursie.

Orsaken till avbrottet har kunnat härledas till problem i databasen. Nu vidtar ett omfattande arbete med att utvärdera händelsen, både ur teknisk och verksamhetsmässig synvinkel.

 

Presstjänsten
010-562 50 20