En person häktad för mord i Norrtälje kommun - uppdaterad 27 maj

Publicerad: 2020-05-21 16:44:40

Domstolen har i dag beslutat att häkta en person skäligen misstänkt för mord den 17–18 maj i Norrtälje kommun. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

Den misstänkte är en man och den avlidna är en kvinna. De har haft en relation till varandra, men på vilket sätt går kammaråklagare Emmy Palmén inte in på.

- Förundersökningen är inne i en mycket intensiv inledningsfas. En obduktion kommer att göras på den avlidna kvinnan inom kort och vi avvaktar resultatet av den. Därefter kan vi lägga upp fortsatt utredningsarbete. Till dess arbetar vi med att undersöka brottsplatsen och kartlägga de inblandade parternas liv, dels dygnen innan kvinnan avled, dels deras bakgrund. Det görs bland annat genom hållande av vittnesförhör, säger kammaråklagare Emmy Palmén.

- Den misstänkte är häktad på skälig misstanke. Så snart misstankegraden når upp till sannolika skäl kommer jag att anmäla det till rätten, som då utan dröjsmål ska hålla ny förhandling i häktningsfrågan. Förhandling måste alltid, oberoende av anmälan, hållas inom en vecka från häktningsbeslutet. Om misstankegraden försvagas innan dess, ska häktningen hävas och den misstänkte frisläppas, säger kammaråklagare Emmy Palmén.

Målnummer vid Norrtälje tingsrätt: B 774–20.

Med anledning av brottets art och den förundersökningssekretess som råder kommer åklagaren för närvarande inte att lämna några ytterligare kommentarer.

 

Uppdatering 27 maj 2020:

Åklagaren hävde under fredagen den 22 maj 2020 häktningen av den man som under torsdagen den 21 maj 2020 häktats såsom skäligen misstänkt för mord den 17-18 maj i Norrtälje kommun.

- Efter att ha tagit del av ett preliminärt resultat av den obduktion som gjorts på den avlidna kvinnan, gjorde jag bedömningen att misstankegraden inte hade förstärkts och inte heller beräknades förstärkas inom anmälansfristen (en vecka från häktningsbeslutet). Detta var anledningen till att jag hävde häktningsbeslutet. Mannen är fortfarande skäligen misstänkt för mord och förundersökning pågår alltjämt.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20