12 åtalas för bland annat penningtvätt - uppdaterad

Publicerad: 2021-06-01 10:22:00

I dag åtalas 12 personer för grova penningtvättsbrott. Övriga åtalspunkter är bland annat grova narkotikabrott och grova narkotikasmugglingar.

I en myndighetsgemensam insats väcks i dag åtal mot 12 personer som på olika sätt kan kopplas till valutaväxlingsbolaget World Exchange Stockholm AB.

– Åtalspunkterna för fyra av de åtalade gäller bland annat systematisk och organiserad penningtvätt under en tidsrymd av ca 1 ½ år. De åtalade har inom ramen för World Exchange AB:s verksamhet bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor som kommit från brott eller brottslig verksamhet, säger kammaråklagare Ulrika Lindsö som ansvarat för och drivit utredningen tillsammans med kammaråklagare Arne Fors.

Pengar förvarades i lokalerna

Pengarna har förvarats i bolagets lokaler och har omsatts bl.a. genom valutaväxling, fysisk överföring av kontanter mellan kunders olika kontantdepåer och överföring utomlands genom det informella överföringssystemet hawala. Åtalet om överföringar via hawala omfattar ca 100 miljoner kronor.

Vid ett tillslag mot bolagets lokaler i juni 2020 påträffades kontantdepåer, som under utredningens gång har kunnat kopplas till olika kriminella nätverk och individer, till ett sammanlagt värde om ca 15 miljoner kronor. Pengarna var i stor utsträckning förvarade i dolda utrymmen i lokalen. Vid tillslaget hittades också anteckningar som visade vilka penningtransaktioner som respektive kriminellt nätverk eller individ genomfört via World Exchange. I 15 av de 16 fallen har det i efterhand gått att koppla dessa kontantdepåer till olika Encrochatkonton. I utredningen har sedan även ett antal individer kunnat kopplas till respektive Encrochatkonto.

Flera hundra kilo narkotika

Övriga åtalspunkter är avser bland annat synnerligen grova narkotikabrott, grova narkotikabrott, synnerligen grov narkotikasmuggling och grov narkotikasmuggling. Narkotikabrotten avser flera hundra kilo narkotika av olika preparat. Bland övriga åtalade finns aktörer på alla nivåer inom narkotikahandeln. Tillgångar på över 31 miljoner har kunnat säkras i form av bl.a. kontanter, klockor och fordon. Ett yrkande om företagsbot mot World Exchange AB på 10 miljoner framställs också i åtalet.

– Valutaväxlare är en central möjliggörare för den organiserade brottsligheten. De utgör en eftertraktad och närmast oumbärlig funktion för narkotikasmugglingen. Miljardbelopp genereras i narkotikahandeln årligen där stora delar förs ut ur Sverige för att återinvesteras i nya narkotikapartier. Växlingskontor framstår som centrala i att göra det möjligt att föra ut kontanter, säger Stefan Edin, chef för sektionen för aktionsgruppsverksamhet, på Noa på Polismyndigheten.

Polismyndigheten har deltagit i insatsen genom aktionsgruppssektionen i region Stockholm med stöd av aktionsgruppssektionen, Noa. Förundersökningsledare är åklagare från Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Övriga myndigheter som deltagit är Skatteverkets skattebrottsenhet, Ekobrottsmyndigheten samt ytterligare myndigheter inom det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 8839-20.

 

Kontakt

Frågor om åtalet som rör växlingskontoret: kammaråklagare Ulrika Lindsö 010-562 52 71.

Frågor om åtalet som rör synnerligen grov narkotikasmuggling, grovt vapenbrott och grovt bokföringsbrott: kammaråklagare Arne Fors 010-562 70 62.

Åklagarna är tillgängliga tisdag den 1 juni klockan 14–16.

Frågor om insatsen kan också besvara av polisens utredningsledare Magnus Sohlén, via polisregion Stockholms presskontakt: 010-564 05 55.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20