Åklagarens kommentar om dagens dom i ärende om mutbrott i Region Skåne

Publicerad: 2021-05-28 14:26:09

Malmö tingsrätt dömde i dag två tidigare anställda vid Region Skåne och en privatläkare till fängelse för mutbrott och trolöshet mot huvudman i samband med en it-upphandling i Region Skåne.

Tingsrätten har prövat åtalet mot läkaren och bl.a. två tidigare anställda vid Region Skåne för mutbrott och trolöshet mot huvudman i samband med upphandlingen. Läkaren och de två tjänstemännen döms till kännbara fängelsestraff för brotten. Läkaren döms till fängelse i tre år. Den ena tjänstemannen döms för både mutbrott och trolöshet mot huvudman till fängelse i två år och tre månader, medan den andra tjänstemannen enbart döms för trolöshet mot huvudman till fängelse i två år. Samtliga brott bedöms vara grova. En hustru till en av tjänstemännen frias för handel med inflytande.

 Det är tillfredsställande att domstolen i huvudsak har gått på min linje och beslutat att gärningspersonerna är skyldiga till framförallt den grova trolösheten mot Region Skåne och Västra Götaland. Här kan jag konstatera hur verkningsfullt det kan vara att erbjuda mutor till offentliga tjänstemän och vilka effekter det får, säger kammaråklagare Thomas Forsberg, vid Riksenheten mot korruption.

 Jag hoppas domen får en avskräckande effekt för att motverka oegentligheter vid offentlig upphandling. Nu ska jag fortsätta att analysera domen innan vidare uttalanden kan ske, säger kammaråklagare Thomas Forsberg.

 

Målnummer i Malmö tingsrätt: B 12749-20.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20