Åtal för inblandning i mord och förberedelse till mord i Göteborg

Publicerad: 2021-03-22 09:44:31

15 personer har i dag åtalats för att på olika sätt ha varit inblandade i ett mord i Gamlestaden i Göteborg i maj 2020 samt förberedelse till mord på flera andra personer. Det åtalas även för vissa ytterligare brott.

Den 3 maj 2020 blev en man skjuten med minst nio skott från två olika vapen på Lars Kaggsgatan i Göteborg. Han avled av sina skador. Nio personer åtalas för att gemensamt ha beslutat sig för och sedan även tillsammans ha dödat målsäganden. Samtliga dessa nio personer åtalas också för förberedelse till mord på tre av den mördade mannens släktingar. Tre av dem åtalas även för att under våren 2020 med hjälp av krypterade telefoner ha planerat gärningarna mot släktingarna.

– Vi kraftsamlade snabbt initialt, vilket resulterade i att de nio personerna greps inom loppet av ett par timmar efter dödsskjutningen. De inledande åtgärderna innebar goda förutsättningar för den fortsatta förundersökningen, säger polisens utredningsledare Anna Bergkvist.

– Det är fråga om en väl planerad gärning där var och en av de nio personerna har haft en viktig roll att spela för att mordet skulle kunna genomföras. De har gemensamt under morddagen spanat runt i bilar kring platser där man via krypterad telefoni hade fått information om att de tilltänkta mordoffren samt den mördade kunde finnas. De har krypterat kommunicerat med varandra och har därigenom kunnat samordna sig. De båda skyttarna kunde med hjälp av de andras gemensamma arbete utföra mordet. Vimenar därför att samtliga nio personer ska betraktas som lika ansvariga för brotten, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson som tillsammans med kammaråklagarna Stefan Lind och Linda Wiking ansvarat för utredningen.

Encrochat-material

Ytterligare två personer åtalas för anstiftan av det fullbordade mordet samt förberedelse för de tre mord som inte kom att genomföras. En av dessa har en ledande ställning i ett kriminellt nätverk i Södra Biskopsgården i Göteborg. Han har vid den aktuella tidpunkten befunnit sig i Gambia. Enligt åtalet har han och en annan anstiftare som befann sig i Göteborg förmått de nio personerna att utföra mordet på Lars Kaggsgatan. De båda anstiftarna har både med varandra och med andra medåtalade kommunicerat via den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat.

Åtalet omfattar också fyra andra personer som varit delaktiga i mordet eller i förberedelser till de mord som inte fullbordades. En av dessa personer åtalas också för en händelse i december 2017 då han kastade en handgranat mot bostaden till den man som blev mördad i maj 2020.

– Det var när vi i utredningen fick tillgång till de åtalades krypterade kommunikation med varandra som ytterligare personer kom att misstänkas för brott och det är tack vare den bevisningen som sex ytterligare personer har kunnat åtalas för delaktighet i mordet och de mord som hade kunnat ske, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson.

– Det är komplext och svårt att utreda den här typen av brott, men vi har haft många kompetenta och erfarna utredare och rätt fokus i gruppen, säger utredningsledare Anna Bergkvist.

Omfattande utredning

Den första månaden ingick cirka 25 personer i utredningsgruppen, därefter har ungefär hälften så många utredare fortsatt att driva utredningen. Under utredningen har cirka 800 förhör hållits. Förundersökningen är på ca 7 000 sidor.

– I ärendet finns en sextonde misstänkt person. Det är i dagsläget oklart om vi kan väcka åtal mot honom. Han har utlämnats till Sverige från ett annat land och vi har bett det landet om tillstånd att få åtala honom för ytterligare brott än de han utlämnats för. Där har vi ännu inte fått något svar, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson.

Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef på Hisingen, betonar att polisen i området sedan lång tid arbetar offensivt mot skjutvapenvåldet, både mot de som skjuter och de som initierar skjutningarna.

– Att vi har så många frihetsberövade märks i området. Det här är ett gyllene tillfälle att bryta våldsspiralen och öka tryggheten, säger han.

Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 533-21.

 

Kontakt

Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson, tillgänglig i dag den 22 mars kl. 11,15–12, 010-562 70 69.

Anna Bergkvist, polisens utredningsledare, 010-565 32 04.

Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef Hisingen, 010-565 48 31.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20