Handgranater i Norrköping kunde inte explodera

Publicerad: 2022-10-14 10:21:46

De två handgranater som hittades i Ektorp i Norrköping i söndags saknade viktiga komponenter, vilket innebär att de inte kunde explodera.

Under natten mot söndagen den 9 oktober hittade boende i stadsdelen Ektorp i Norrköping två handgranater utanför entrédörrar till två närliggande flerbostadshus.

Den tekniska undersökningen visar att båda handgranaterna är skarpa och de innehåller spräng-medel. Handgranaterna saknar dock den sprängpatron och det tändmedel som krävs för att de ska kunna explodera. Det fanns därför inte någon risk för att någon skulle komma till skada.

Chefsåklagare Torsten Angervåg vid Åklagarkammaren i Norrköping leder utredningen och förklarar:

– Normalt brukar inte polis och åklagare lämna ut uppgifter om utredningen i ett så här tidigt skede eftersom det innebär att även den eller de som är skyldiga till ett brott får för mycket information. Vi väljer dock att nu berätta att handgranaterna inte kunde explodera eftersom vi känner att det är viktigt att allmänheten och de som bor i närområdet får veta att ingen person riskerade att komma till skada.

Eftersom det inte fanns någon risk för att handgranaterna skulle explodera har åklagaren rubricerat om brottsmisstankarna till grovt olaga hot och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det finns för närvarande inte någon person som är misstänkt för brotten och det finns inte heller någon målsägande som hoten riktats mot.

– Oavsett hur och varför handgranaterna hamnat utanför bostadshusen så är händelsen mycket allvarlig. Jag ber därför alla som har någon information att lämna att kontakta polisen så att vi kan lägga det pussel som behövs för att kunna lagföra den som hanterat handgranaterna på detta hänsynslösa sätt, säger Torsten Angervåg.

 

Lämna tips till polisen på 114 14.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20