Fortsatt oklart vem som ligger bakom grovt sabotage

Publicerad: 2023-04-06 09:00:00

Kammaråklagare Mats Ljungqvist, som leder den pågående förundersökningen kring detonationerna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2, konstaterar att utredningen fortsätter men att det är en komplex förundersökning och ett svårutrett ärende.

– Det rör sig om ett brott vars omständigheter av naturliga skäl är svåra att utreda. Detonationerna har skett på 80 meters djup på havsbotten i Östersjön, säger Mats Ljungqvist.

Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av kammaråklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål.

– Det förekommer en rad olika uppgifter och rapportering kring sabotaget mot gasledningarna. Händelsen har uppenbarligen blivit en spelplan för olika påverkansförsök. Dessa spekulationer är inget som påverkar förundersökningen som tar utgångspunkt i de fakta och den information som framkommit från analyser, brottsplatsundersökningar och samverkan med myndigheter i Sverige och i andra länder, säger Mats Ljungqvist.

Sedan tidigare har utredningen kunnat fastställa att det rör sig om ett grovt sabotage. Analyser från beslag som gjorts vid brottsplatsundersökningarna visar på rester av sprängämnen på flera av de främmande föremål som undersökts.

– När det gäller händelsen så är det fråga om ett grovt sabotage på internationellt vatten riktat mot infrastruktur vars ägare inte är kopplade till Sverige. Fokus för den svenska utredningen är framför allt att se om något svenskt intresse eller svensk säkerhet hotats, till exempel om svenskt territorium använts för att genomföra sabotaget, säger Mats Ljungqvist.

Alla beslag och allt material granskas och analyseras noggrant.

– Vi genomför nu ett antal konkreta utredningsåtgärder. Vi arbetar förutsättningslöst och vänder på alla stenar och lämnar inget åt slumpen. Vår förhoppning är att vi ska kunna fastställa vem som har begått det här brottet med det kan konstateras att det sannolikt kan bli svårt med tanke på omständigheterna, säger Mats Ljungqvist.

Kontakt

Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig för media för att ge kortare kommentarer på telefon i dag kl. 10–12.

Det är inte möjligt att boka en specifik telefontid.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20