Aktuella pressmeddelanden

December

 • 11 personer åtalas i omfattande ärende om grovt miljöbrott på flera platser i Sverige

  Åklagarna har i dag åtalat fem personer för grovt miljöbrott, en person för medhjälp till grovt miljöbrott och ytterligare fem för miljöbrott av normalgraden i ett omfattande mål om avfallshantering. De huvudmisstänkta åtalas bland annat för att ha varit delaktiga i att mot betalning forsla bort tusentals ton osorterat bygg- och rivningsavfall, som sedan grävts ned i marken, plastats in i balar och använts som utfyllnadsmaterial. Även fastighetsägare som tagit emot avfallet ingår i åtalet.

  Läs mer

  Åklagarna har i dag åtalat fem personer för grovt miljöbrott, en person för medhjälp till grovt miljöbrott och ytterligare fem för miljöbrott av normalgraden i ett omfattande mål om avfallshantering. De huvudmisstänkta åtalas bland annat för att ha varit delaktiga i att mot betalning forsla bort tusentals ton osorterat bygg- och rivningsavfall, som sedan grävts ned i marken, plastats in i balar och använts som utfyllnadsmaterial. Även fastighetsägare som tagit emot avfallet ingår i åtalet.

  – Det här är vårt största mål någonsin som Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har haft. Det är exceptionellt i sin omfattning där vi under flera års tid utrett den organiserade avfallsdumpningen som vi menar att det här är. Förundersökningen består av 45 000 sidor, säger senior åklagare Anders Gustafsson som är förundersökningsledare. Förundersökningen gick in i en mer aktiv och samlad fas 2020 då åklagare och polis såg ett samband där samma modus användes på flera platser med samma personer inblandade i avfallshantering utan tillstånd eller tillräckliga skyddsåtgärder. Under utredningen framkom att avfall hanterats på ett olagligt sätt på 21 platser i Sverige. Två män och en kvinna häktades inledningsvis i en respektive två månader. – Det här är mycket allvarlig brottslighet. För det första sett till de höga halter av PCB7, PAH-H, bly, kvicksilver och arsenik som anträffats, vilket i sig innebär en risk för människors hälsa och miljön. För det andra utifrån de stora mängder bygg- och rivningsavfall som hanterats. På en av fastigheterna förvarades 48 000 ton avfall. Det som är skrämmande med miljögifter är att vi många gånger inte ser effekterna direkt utan det blir nästa generation som får betala priset, säger senior åklagare Linda Schön. Platserna som omfattas av åtalet ligger i 15 kommuner. Det är Botkyrka, Eskilstuna, Flen, Gullspång, Haninge, Huddinge, Håbo, Laxå, Norberg, Norrtälje, Skövde, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Östhammar. – Det är också allvarlig brottslighet för att den pågått under lång tid under flagg av näringsverksamhet som människor förlitat sig på. Det har funnits en likgiltighet av konsekvenserna och det är svårupptäckt brottslighet. På en del platser menar vi att de åtalade har försökt dölja det de hållit på med. Ett sätt har varit att de har fyllt upp all mark med avfall och sedan ställt balar ovanpå, säger senior åklagare Lise-Lotte Tegler. Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 4410-20. Kontakt Åklagarna håller pressträff i Stockholm i dag med start kl. 10. Den som vill ha en intervju men inte kan komma på pressträffen kan kontakta kommunikationsdirektör Karin Rosander på 010-562 50 10 från ca kl. 11.15. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon torsdag den 28 december kommer beslut i åtalsfrågan om grovt miljöbrott att fattas. I samband med beslutet bjuder åklagarna och polisen in till pressträff.

  Förundersökningen om grovt miljöbrott är en av de största i sitt slag och rör hantering av avfall på 21 platser i Sverige. Ett flertal personer har delgivits misstanke för olika grad av inblandning i avfallshärvan. Förundersökningsmaterialet uppgår till ca 45 000 sidor. Platserna som omfattas av beslutet ligger i följande kommuner: Botkyrka Huddinge Norrtälje Eskilstuna Gullspång Skövde Västerås Strängnäs Flen Haninge Håbo Laxå Norberg Uppsala Östhammar Målnummer i Värmlands tingsrätt: B 4410-20. Tid och plats Pressträffen äger rum torsdag den 28 december kl. 10 på Klara konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Insläpp från kl. 9.30. Medverkande Senior åklagare Anders Gustafsson, förundersökningsledare Senior åklagare Linda Schön Senior åklagare Lise-Lotte Tegler Tillförordnad chef, regionala utredningsenheten, Polisregion Bergslagen, Marie Forssten Anmälan krävs Anmäl dig senast tisdag 27 december kl. 16 till [email protected]. Inget insläpp utan föranmälan. Ta med presslegitimation. Antalet platser är begränsat och Åklagarmyndigheten förbehåller sig rätten att fördela tillgängliga platser mellan dem som har anmält sig. Åklagarna är inte tillgängliga före pressträffen. Pressträffen kommer inte att sändas digitalt. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom mot 15 män som åtalats för sexualbrott mot barn

  I dag kl. 11 meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett mål där 15 män står åtalade för att ha betalat för att få utnyttja en 16 år gammal flicka sexuellt. En av männen är även åtalad för att ha utnyttjat ytterligare en 16-årig flicka sexuellt. Åtalet omfattar bl.a. våldtäkter, barnpornografibrott och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

  Läs mer

  I dag kl. 11 meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett mål där 15 män står åtalade för att ha betalat för att få utnyttja en 16 år gammal flicka sexuellt. En av männen är även åtalad för att ha utnyttjat ytterligare en 16-årig flicka sexuellt. Åtalet omfattar bl.a. våldtäkter, barnpornografibrott och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

  De åtalade gärningarna begicks under tiden juli-oktober 2021. Åtal väcktes i mars 2023 och rättegången hölls i Stockholms tingsrätt under november 2023. Målnummer i Stockholms tingsrätt B 13289-21. Kontakt Senior åklagare Mattias Björk kommer endast vara tillgänglig för frågor kl. 14–16 i eftermiddag på 010-562 56 55. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 17 juni i år skadades flera personer i samband med att hästar skenade på Djurgården i Stockholm. Nu åtalas en man i 55-årsåldern. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Mannen åtalas för framkallande av fara för annan avseende sex målsägande och vållande till kroppsskada, grovt brott avseende fyra målsägande. Tre av målsägandena är barn under fem år. – Mannen har agerat oaktsamt eftersom han inte har säkerställt att hästarna han ansvarade för inte kunde skena iväg på allmän plats. Oaktsamheten är grov då det har varit ett medvetet allvarligt risktagande vid hanteringen av djur som kan orsaka såväl livshotande som allvarliga skador på människor, säger extra åklagare Anna Meyrowitsch. En man i sjuttioårsåldern skadades livshotande och fick bestående skador. Han fick bland annat frakturer i ansiktet, svåra hjärnskador och söndertrasad mjälte. Åklagaren kommer även föra talan om företagsbot mot den åtalades enskilda firma. Den yrkade boten uppgår till 400 000 kr. Brotten har begåtts i näringsverksamhet och 55-åringen har varit ensam ansvarig för verksamheten. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 9741–23. Kontakt Extra åklagare Anna Meyrowitsch är tillgänglig för media på 010-562 72 38 i dag fredag kl. 9–10. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Hovrättsdom i ärende om mord på en 12-årig flicka i Norsborg

  Fredag den 22 december kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i det ärende där tre män dömdes i Södertörns tingsrätt till livstids fängelse för bland annat mord på en 12-årig flicka i Norsborg, Botkyrka kommun, i augusti 2020. Åklagaren är tillgänglig för media när dom har meddelats.

  Läs mer

  Fredag den 22 december kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i det ärende där tre män dömdes i Södertörns tingsrätt till livstids fängelse för bland annat mord på en 12-årig flicka i Norsborg, Botkyrka kommun, i augusti 2020. Åklagaren är tillgänglig för media när dom har meddelats.

  Pressmeddelande om dom i Södertörns tingsrätt 30 maj 2023. Målnummer i Svea hovrätt: B 5894-23. Kontakt Vice chefsåklagare Anna Svedin är tillgänglig för kommentarer fredag den 22 december kl. 11.30–13 på 010-562 73 22. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En riksdagsledamot anmälde i oktober i år en annan riksdagsledamot för grovt förtal. En förundersökning öppnades och den har i dag åklagaren lagt ned. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  – Jag har lagt ned förundersökningen om grovt förtal mot en riksdagsledamot. Efter vissa inledande utredningsåtgärder anser jag inte längre att det föreligger ett tillräckligt uttalat samhällsintresse att åklagare driver förundersökningen vidare. Det kan också uttryckas så att åtal inte är påkallat från allmän synpunkt, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren. Det här är förtalsbrott Kontakt Vice överåklagare Bengt Åsbäck är tillgänglig för media i dag kl. 13-14, 010-562 60 57. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sju personer åtalas för grova mutbrott

  Åklagaren har idag väckt åtal i ett ärende som rör grova mutbrott. Åtalet omfattar totalt sju personer och brottsrubriceringarna är bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri och grova bokföringsbrott. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagaren har idag väckt åtal i ett ärende som rör grova mutbrott. Åtalet omfattar totalt sju personer och brottsrubriceringarna är bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri och grova bokföringsbrott. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  En före detta verksamhetschef på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset åtalas för bland annat grovt tagande av muta i samband med inköp av bland annat röntgenutrustning till Akademiska sjukhuset. Totalt ska verksamhetschefen ha tagit emot mutor på 4,7 miljoner kronor från fem olika företag. De misstänkta brotten är begångna mellan januari 2014 och september 2022 och mannen har suttit häktad sedan i maj 2023. – Verksamhetschefen har bland annat genom att fakturera leverantörer för påhittade uppdrag, tagit emot pengar från företag under tiden han varit verksam på sjukhuset. Det är ovanligt att vi ser en chef i offentlig verksamhet som tagit emot mutor i den här omfattningen, säger Staffan Edlund, senior åklagare vid Riksenheten mot korruption, som leder förundersökningen. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 5586-23. Kontakt Senior åklagare Staffan Edlund är tillgänglig för media i dag kl. 13–14 på 010-562 53 72. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag kl. 14 meddelar Svea hovrätt dom i ett mål där en iransk medborgare har åtalats för grovt folkrättsbrott och mord begångna i Iran 1988. Åklagarna är tillgängliga för media när dom har meddelats.

  Pressmeddelande om dom i Stockholms tingsrätt den 14 juli 2022. Målnummer i Svea hovrätt: B 9704-22. Kontakt Senior åklagare Martina Winslow och senior åklagare Karolina Wieslander är tillgängliga för media på telefon i dag den 19 december kl. 15–16, på 010-562 54 21 respektive 010-562 54 53. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen efter arbetsmiljöbrotten i Sundbyberg pågår för fullt med identifiering av omkomna och kontakt med anhöriga samt att ta reda på vad som orsakade händelsen på byggarbetsplatsen. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i dag.

  Fem personer omkom på byggarbetsplatsen den 11 december. Brottsrubriceringen i den delen är fem fall av arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott. Förundersökningen utvidgades den 13 december till att omfatta ytterligare två fall av arbetsmiljöbrott. Dessa avser framkallande av fara för annan och handlar om två personer som undgick att följa med hissen i fallet. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 173277-23. Kontakt Senior åklagare Gunnar Jonasson är tillgänglig för media i dag kl.12.30–14 på 010-562 55 04. Det är endast möjligt att göra intervjuer på den utsatta tiden på telefon. Innan dess är åklagaren inte tillgänglig. Eftersom förundersökningssekretess råder kan åklagaren inte gå in på detaljer i utredningen. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning nedlagd om misstänkt mord på färja i Östersjön

  Den 29 juni inkom larm om att en mamma och ett barn, en sexåring, fallit överbord på färjan mellan Gdynia i Polen och Karlskrona i Sverige. Både mamman och barnet anträffades i vattnet och fördes till sjukhus i Karlskrona där de dödförklarades. Misstanke uppstod att modern hade gjort sig skyldig till mord på barnet. Den svenska åklagaren har i dag lagt ned förundersökningen eftersom misstänkt är avliden. Åklagaren är tillgänglig för media i dag på förmiddagen.

  Läs mer

  Den 29 juni inkom larm om att en mamma och ett barn, en sexåring, fallit överbord på färjan mellan Gdynia i Polen och Karlskrona i Sverige. Både mamman och barnet anträffades i vattnet och fördes till sjukhus i Karlskrona där de dödförklarades. Misstanke uppstod att modern hade gjort sig skyldig till mord på barnet. Den svenska åklagaren har i dag lagt ned förundersökningen eftersom misstänkt är avliden. Åklagaren är tillgänglig för media i dag på förmiddagen.

  – Vi har vidtagit ett stort antal utredningsåtgärder för att kartlägga vad som hänt. Det finns inga vittnen som sett händelsen, men vi har bland annat hållit förhör med kaptenen, gått igenom övervakningsfilm från färjan och låtit genomföra rättsmedicinska undersökningar. Dödsfallsutlåtandet visar att dödsorsaken varit drunkning. Utredningen kommer fram till att barnet bragts om livet. Av övervakningsfilmen framgår att mamman haft barnet i famnen när de fallit över bord, säger vice chefsåklagare Marie Lindström som varit förundersökningsledare. Både mamman och barnet var polska medborgare. Även i Polen öppnades en förundersökning om mord som fortfarande pågår. Den svenska åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen påverkar inte den polska utredningen. – Vi har inte vidtagit några utredningsåtgärder i Polen, men på polsk åklagares begäran har vi lämnat utredningsmaterial till dem. Vi har utrett ärendet även här eftersom barnet och modern förklarades avlidna i Karlskrona. Det är viktigt att påpeka att ingen domstolsprövning är gjord så slutsatserna vi nu drar är baserade på de utredningsåtgärder vi vidtagit, säger Marie Lindström. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 93747-23. Beslutet Eftersom förundersökningen lagts ned består sekretessen. Åklagaren har därför inte möjlighet att svara på detaljfrågor om utredningen. Kontakt Vice chefsåklagare Marie Lindström är tillgänglig på telefon i dag kl. 10-11, 010-562 61 24. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >