Åklagarna kommenterar dom om grovt spioneri - uppdaterad

Publicerad: 2023-01-19 11:30:31

Två män dömdes i dag vid Stockholms tingsrätt för grovt spioneri. Den ene mannen dömdes därutöver för obehörig befattning med hemlig uppgift. Påföljden bestämdes till livstids fängelse för den ene mannen och nio år och tio månaders fängelse för den andre.

Uppdaterat med telefonnummer till åklagarna.

Domstolen har funnit det styrkt att männen under ca tio års tid, för att gå Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda, bland annat anskaffat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet. I domen konstateras att anskaffandet av uppgifter skett inom ramen för den ene mannens anställningar vid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Förundersökningen har pågått sedan 2017 och har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Männen har varit häktade sedan september respektive november 2021. Tingsrätten har beslutat om fortsatt häktning med restriktioner. Mycket av uppgifterna från förundersökningen är hemliga. Tingsrätten har i domen förordnat om fortsatt sekretess. Åklagarna har därför även fortsättningsvis mycket begränsade möjligheter att prata om målet.

– Vi är nöjda med tingsrättens bedömningar av såväl skuld- som påföljdsfrågorna, säger senior åklagare Mats Ljungqvist.

– Männen har dömts för mycket allvarlig brottslighet riktad mot Sveriges underrättelse- och säkerhetssystem. Förundersökningen har präglats av mycket god myndighetssamverkan, säger chefsåklagare Per Lindqvist.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 14349-21.

Kontakt

Åklagarna är tillgängliga på telefon idag, torsdag 19 januari kl. 13-15.

Chefsåklagare Per Lindqvist, 010-562 53 85

Senior åklagare Mats Ljungqvist, 010-562 54 29

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20