Förundersökning nedlagd om vållande till annans död i Oxelösund

Publicerad: 2023-02-09 08:35:00

Assistentåklagare Madeleine Bergdal har i dag beslutat att lägga ner en förundersökning om vållande till annans död då en 7-årig pojke avled på en fastighet tillhörande Oxelösunds kommun. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

Den 13 mars 2022 avled en 7-årig pojke efter att ha fått en stor sten över sig när han lekte i ett industriområde som tillhör Oxelösunds kommun. På platsen fanns stenkross och stenar. Mellan 2018 och 2019 bedrev kommunen arbete på fastigheten i form av att man lämnade sprängmassor från ett närliggande vägbygge där. Vid tidpunkten för dödsfallet pågick inte något aktivt byggnadsarbete och därför fanns det inga stängsel, varningsskyltar eller liknande kring fastigheten. Under utredningen har platsen noggrant undersökts och polisen har hämtat in bl.a. handlingar och mejlkorrespondens samt fotografier av området. Dessutom har förhör hållits med ett flertal vittnen och sakkunniga.

Det finns inte någon lag som direkt är tillämpbar på de aktuella förhållandena. Eftersom det inte längre pågick något byggnadsarbete är heller inte Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3 tillämpliga kring riskbedömning och eventuella åtgärder med hänsyn till hur det såg ut på platsen.

– Det här är en tragisk händelse där ett barn förolyckats. Vi har genomfört en omfattande utredning som jag i dag har beslutat att lägga ned eftersom att jag menar att Oxelösunds kommun inte har åsidosatt sitt ansvar för att förebygga dödsolyckan enligt generella aktsamhetsregler. Deras agerande är inte straffbart. Det finns därför inget orsakssamband mellan pojkens död och kommunens agerande, säger assistentåklagare Madeleine Bergdal.

Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM 36636-22

Beslutet
Bilaga till beslutet

 

Kontakt

Assistentåklagare Madeleine Bergdal är tillgänglig för media i dag kl. 9-9.30 på 010-562 60 24.