Bevisuppgift

Information om vilken bevisning som en part, t.ex. åklagaren, vill använda i ett mål. I åklagarens stämningsansökan ska det alltid framgå vilken bevisning som åklagaren stödjer sitt åtal på.

 

 

Se också: