Gravfridsbrott

Gravfridsbrott (tidigare "brott mot griftefrid") innebär t.ex. att någon obehörigen flyttar eller skadar ett lik eller en avliden persons aska. Brottet kan också bli aktuellt om någon obehörigen öppnar en grav eller förstör, skadar eller gör ofog på en kista eller ett annat vilorum för de döda eller en gravvård. Påföljden för brott av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år. Grovt gravfridsbrott ger fängelse i mellan sex månader och fyra år. 

Se också: