Ohörsamhet mot ordningsmakten

Det innebär att man stör den allmänna ordningen och inte följer polisens anvisningar om att t.ex. lämna platsen. Man får inte störa den allmänna ordningen oavsett vilket skäl man anser sig ha.