Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2005:03 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:03 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares särskilda beredskapstjänstgöring för anmälningar mot anställda inom polisen, m.m. (Beslutade den 17 juni

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om behörig åklagare i vissa internationella ärenden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:05 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:05 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. (Beslutade den 29 september 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:11 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:11 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse till riksåklagaren i vissa fall. (Beslutade 18 november 2005).

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:12 (Upphävd).

  sv ÅFS 2005:12 (Upphävd). Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om Eurojust. (Beslutade 2 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:13 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:13 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. (Beslutade 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:14 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:14 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp. (Beslutade 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:15 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:15 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden enligt lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. (Beslutade 5

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:16 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:16 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om erkännande och verkställighet inom EU av frysningsbeslut. (Beslutade den 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument