Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2005:02

  sv ÅFS 2005:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 3 mars 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:09

  sv ÅFS 2005:09 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade 15 november 2005)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:17 (Ersätter 2005:03)

  sv ÅFS 2005:17 (Ersätter 2005:03) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:18

  sv ÅFS 2005:18 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade 12 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:19

  sv ÅFS 2005:19 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Beslutade 19 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:25

  sv ÅFS 2005:25 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:26

  sv ÅFS 2005:26 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:30

  sv ÅFS 2005:30 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:31

  sv ÅFS 2005:31 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om tjänstekort och åklagarbricka. (Beslutade den 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:8

  sv ÅFS 2005:8 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:9)

  Datum: 2020-03-12 Typ: Dokument