Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2005:8

  sv ÅFS 2005:8 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:9)

  Datum: 2020-03-12 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:3

  sv ÅFS 2019:3 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Kustbevakningen.

  Datum: 2019-06-19 Typ: Dokument
 • ÅFS 2018:9

  sv ÅFS 2018:9 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:11) om anmälan av resa utomlands och om utländska besök (beslutade den

  Datum: 2018-12-10 Typ: Dokument
 • ÅFS 2018:7

  sv ÅFS 2018:7 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten. (Beslutade den 18

  Datum: 2018-06-20 Typ: Dokument
 • Författningssamling

  Författningssamling Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

  Datum: 2018-02-14 Typ: Sida
 • ÅFS 2013:03

  sv ÅFS 2013:03 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 4 februari 2013.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2012:02

  sv ÅFS 2012:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn. (Beslutade den 28 maj 2012.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:09

  sv ÅFS 2011:09 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 22 december 2011.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:06

  sv ÅFS 2011:06 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud. (Beslutade den 26 september 2011.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:02

  sv ÅFS 2011:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument