Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2020 1541

  sv ÅM 2020 1541 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria "Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2)"

  Datum: 2020-09-18 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1326

  sv ÅM 2020 1326 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande med anledning av Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469).

  Datum: 2020-09-16 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1249

  sv ÅM 2020 1249 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar över promemorian "Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning"

  Datum: 2020-08-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 973

  sv ÅM 2020 973 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)"

  Datum: 2020-06-22 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-995

  sv ÅM 2020-995 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissyttrande över promemorian "Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen (komplement till betänkandet

  Datum: 2020-06-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 725

  sv ÅM 2020 725 Åklagarmyndigheten Yttrande över betänkandet "Hållbar terrängkörning" (SOU 2019:67)

  Datum: 2020-06-12 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-559

  sv ÅM 2020-559 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över betänkande SOU 2019:58 "Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv".

  Datum: 2020-06-02 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1069

  sv ÅM 2020-1069 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian " Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2)".

  Datum: 2020-05-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1014

  sv ÅM 2020-1014 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över " Polismyndighetens förslag till åtkomst till EES och ETIAS i brottsbekämpande syfte" (539.642/2017)

  Datum: 2020-05-19 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-545

  sv ÅM 2020-545 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel" (Ds 2020:6) .

  Datum: 2020-05-19 Typ: Dokument