Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Verksamheten i Högsta domstolen

  Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden.  Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras

  Datum: 2015-11-26 Typ: Sida
 • ÅM 2017/1913 Sekretessbelagda uppgifter

  sv ÅM 2017/1913 Sekretessbelagda uppgifter Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten överklagar en kammarrättsdom till Högsta förvaltningsdomstolen att inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter.

  Datum: 2017-12-12 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT)

  ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT) Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är

  Datum: 2018-03-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Två bröder har dömts för att vid ett stort antal tillfällen under flera års tid ha begått allvarliga sexuella övergrepp mot flera barn.

  Datum: 2018-04-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/5137 Synnerligen grov narkotikasmuggling

  ÅM 2018/5137 Synnerligen grov narkotikasmuggling Åklagarmyndigheten Den fråga i målet som främst är av intresse ur prejudikatsynpunkt är om en kurirs smuggling av ca 775 kg narkotika (ca 6 kg

  Datum: 2018-08-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/6425 Grov misshandel

  ÅM 2017/6425 Grov misshandel Åklagarmyndigheten Överklagande till HD om grov misshandel, rubricering och straffvärde efter 2017 års höjning av minimistraffet Målet gäller ett åtal för grov

  Datum: 2017-10-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/6481 Grovt narkotikabrott - amfetamin

  sv ÅM 2011/6481 Grovt narkotikabrott - amfetamin Åklagarmyndigheten En person åtalades för grovt narkotikabrott för att ha innehaft och förvarat drygt 400 gram amfetamin. Hovrätten dömde den

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/6881 Vållande till annans död, grovt brott

  sv ÅM 2011/6881 Vållande till annans död, grovt brott Åklagarmyndigheten En person dömdes för vållande till annans död, grovt brott, till fängelse två år och sex månader. Frågan i målet är hur

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/7728 Snatteri

  sv ÅM 2011/7728 Snatteri Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska skärpa bötesstraffet. Enligt RÅ:s riktlinjer från 2004 saknas det normalt skäl till

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument