Sökresultat

Sökresultat

 • Verksamheten i Högsta domstolen

  Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden.  Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras

  Datum: 2015-11-26 Typ: Sida
 • ÅM 2011/6881 Vållande till annans död, grovt brott

  sv ÅM 2011/6881 Vållande till annans död, grovt brott Åklagarmyndigheten En person dömdes för vållande till annans död, grovt brott, till fängelse två år och sex månader. Frågan i målet är hur

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/0164 Narkotikasmuggling kat

  sv ÅM 2012/0164 Narkotikasmuggling kat Åklagarmyndigheten En person har åtalats och dömts för att till landet ha smugglat in drygt 30 kg kat. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i fyra

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/6263 Grovt ocker

  sv ÅM 2012/6263 Grovt ocker Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar ett ärende gällande ocker. Ärendet rör en kvinna som av tingsrätten dömdes för ocker, grovt brott, då

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/6667 Mord m.m.

  sv ÅM 2012/6667 Mord m.m. Åklagarmyndigheten Tingsrätten dömde männen mot deras nekande för mord till fängelse på livstid. Domen överklagades. Hovrätten frikände de tilltalade för mordet på mannen

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/6701 Våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2012/6701 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten En 20-årig man åtalades för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år men

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/6707 Allmänfarlig vårdslöshet

  sv ÅM 2012/6707 Allmänfarlig vårdslöshet Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom som gäller ansvar för allmänfarlig vårdslöshet. En person åtalades för att i sin bostad ha vållat en

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/6840 Människohandel

  sv ÅM 2012/6840 Människohandel Åklagarmyndigheten RÅ yrkar att Högsta domstolen dömer de tilltalade för människohandel och bestämmer påföljden till fängelse i minst två år. På grund av stor

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/8071 Mord

  sv ÅM 2012/8071 Mord Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/3179 Upphovsrättsbrott (fildelning)

  sv ÅM 2013/3179 Upphovsrättsbrott (fildelning) Åklagarmyndigheten En person har i hovrätten dömts till 160 dagböter för brott mot upphovsrättslagen bestående i att han under knappt tio månaders

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument