Sökresultat

Sökresultat

 • Verksamheten i Högsta domstolen

  Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden.  Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras

  Datum: 2015-11-26 Typ: Sida
 • ÅM 2014/4789 Sexuellt ofredande

  sv ÅM 2014/4789 Sexuellt ofredande Åklagarmyndigheten En person har dömts för sexuellt ofredande till villkorlig dom och samhällstjänst. På grund av målsägandens sjukdom hördes hon inte vid

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/4831 Strafflindring

  sv ÅM 2014/4831 Strafflindring Åklagarmyndigheten Ne bis in idem, fråga om strafflindring på grund av långsam handläggning Sommaren 2013 fann Högsta domstolen (HD) att den svenska regleringen med

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/5010 Påföljdsfråga

  sv ÅM 2014/5010 Påföljdsfråga Åklagarmyndigheten En 20-årig man har dömts för att ha haft ett tiotal samlag med en flicka som var 14 år och sex månader. Gärningarna bedömdes som sexuellt

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/5913 Sexuellt utnyttjande

  sv ÅM 2014/5913 Sexuellt utnyttjande Åklagarmyndigheten En man har dömts för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i 10 månader. Enligt hovrätten hade målsäganden

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/6431 Artskyddsbrott

  sv ÅM 2014/6431 Artskyddsbrott Åklagarmyndigheten En man som driver en djurklinik i aktiebolagsform har dömts för artskyddsbrott. Samtidigt har bolaget ålagts företagsbot. Artskyddsbrotten består

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/6942 Sexuellt utnyttjande

  sv ÅM 2014/6942 Sexuellt utnyttjande Åklagarmyndigheten En man som arbetade som kurator på en ungdomsmottagning hade vid flera tillfällen samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7243 Mord

  sv ÅM 2014/7243 Mord Åklagarmyndigheten Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för Högsta domstolen (HD) att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade har åberopat ny

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7296 Mord

  sv ÅM 2014/7296 Mord Åklagarmyndigheten Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för Högsta domstolen (HD) att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade har åberopat ny bevisning

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/7544 Våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2014/7544 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten En man hade mot sitt nekande dömts för bland annat våldtäkt mot barn. Då han var missnöjd med sin försvarare vid tingsrätten fick han efter

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument