Sökresultat

Sökresultat

 • Verksamheten i Högsta domstolen

  Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden.  Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras

  Datum: 2015-11-26 Typ: Sida
 • ÅM 2015/7049 Mord

  ÅM 2015/7049 Mord Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen på nytt prövar hur straffet för mord ska bestämmas och att alla 16 domare i domstolen medverkar i beslutet.

  Datum: 2016-03-08 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/0853 Tjänstefel

  sv ÅM 2016/0853 Tjänstefel Åklagarmyndigheten En kammaråklagare och en rådman har dömts av hovrätten för tjänstefel till 30 dagsböter vardera för att ha underlåtit att häva ett häktningsbeslut

  Datum: 2016-03-08 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8370 Våldtäkt

  sv ÅM 2016/8370 Våldtäkt Åklagarmyndigheten Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 28-årig man för våldtäkt. Målsägande var en kvinnlig arbetskamrat till mannen. Händelsen

  Datum: 2016-12-20 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott

  sv ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott Åklagarmyndigheten En person har dömts för penningtvättsbrott bestående i att personen upplåtit sitt bankkonto för omsättning av medel som härrör från

  Datum: 2017-02-07 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8972 Grovt bokföringsbrott

  sv ÅM 2016/8972 Grovt bokföringsbrott Åklagarmyndigheten En tilltalad har dömts för grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Målet aktualiserar en fråga om

  Datum: 2017-02-21 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/5178 Grov stöld

  sv ÅM 2016/5178 Grov stöld Åklagarmyndigheten Den centrala frågan i målet gäller om tillgrepp av väskor från bagagehyllor på tåg ska bedömas som grova stölder eller som brott av normalgraden.

  Datum: 2016-07-28 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/2628 Grovt bokföringsbrott m.m.

  sv ÅM 2016/2628 Grovt bokföringsbrott m.m. Åklagarmyndigheten En tilltalad har dömts för grova bokförings- och skattebrott. Målet aktualiserar en fråga om straffansvar vid ekobrott i företag.

  Datum: 2016-10-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/6058 Egenmäktighet med barn

  sv ÅM 2016/6058 Egenmäktighet med barn Åklagarmyndigheten En kvinna har dömts till fängelse i fyra månader för egenmäktighet med barn för att ha skilt sin dotter från dotterns far, som var ensam

  Datum: 2016-10-24 Typ: Dokument