Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Rapporter

  Rapporter Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

  Datum: 2015-11-02 Typ: Sida
 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015

  Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015 Åklagarmyndigheten Särskilda åklagarkammaren har lämnat sin årsrapport för 2015 till riksåklagaren. Av rapporten framgår bland annat att antalet inkomna

  Datum: 2016-02-09 Typ: Dokument
 • Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2015

  sv Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2015 Åklagarmyndigheten Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2015 från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten (utgiven i mars 2016)

  Datum: 2016-04-07 Typ: Dokument
 • 2013 - Årsrapport riksenheten för polismål (2012)

  sv 2013 - Årsrapport riksenheten för polismål (2012) Åklagarmyndigheten Inflödet av ärenden fortsatte att öka kraftigt under 2012. Trots det är balansläget gott och lagföringen i stort sett

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2016

  sv Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2016 Åklagarmyndigheten Under år 2016 har ärendeinflödet till Särskilda åklagarkammaren minskat något. Lagföringen har ökat. Antalet domar som ogillats är

  Datum: 2017-04-26 Typ: Dokument