Sökresultat

Sökresultat

 • Rapporter

  Rapporter Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

  Datum: 2015-11-02 Typ: Sida
 • Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2015

  sv Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2015 Åklagarmyndigheten Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2015 från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten (utgiven i mars 2016)

  Datum: 2016-04-07 Typ: Dokument
 • 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan

  sv 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan Åklagarmyndigheten Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • 2013 - Årsrapport riksenheten för polismål (2012)

  sv 2013 - Årsrapport riksenheten för polismål (2012) Åklagarmyndigheten Inflödet av ärenden fortsatte att öka kraftigt under 2012. Trots det är balansläget gott och lagföringen i stort sett

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel

  sv Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Syftet med

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott

  sv Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument