Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Rapporter

  Rapporter Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

  Datum: 2015-11-02 Typ: Sida
 • Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott

  sv Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2012:02 Barnpornografibrott

  sv Tillsynsrapport 2012:02 Barnpornografibrott Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2012:03 Misshandel av obekant

  sv Tillsynsrapport 2012:03 Misshandel av obekant Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör

  sv Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör Åklagarmyndigheten Den uppföljning av kvaliteten i barnförhören som nu har genomförts omfattar kartläggning av tillgången på barnförhörsledare och en djupare

  Datum: 2016-07-11 Typ: Dokument
 • Hanteringen av stora och komplicerade ärenden

  sv Hanteringen av stora och komplicerade ärenden Åklagarmyndigheten Rapport från programmet för hanteringen av stora och komplicerade ärenden (Dnr 2015/0514). Rapporten överlämnades till

  Datum: 2016-10-06 Typ: Dokument