Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Verksamhetsplan 2015

  sv Verksamhetsplan 2015 Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på

  Datum: 2015-12-16 Typ: Dokument
 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015

  Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015 Åklagarmyndigheten Särskilda åklagarkammaren har lämnat sin årsrapport för 2015 till riksåklagaren. Av rapporten framgår bland annat att antalet inkomna

  Datum: 2016-02-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/4180 Grova skatte- och bokföringsbrott

  sv ÅM 2015/4180 Grova skatte- och bokföringsbrott Åklagarmyndigheten Hovrätten dömde en tilltalad för grova skattebrott. Den tilltalade ansågs ha lämnat oriktiga uppgifter dels i ett aktiebolags

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/1759 Häktning mm

  sv ÅM 2015/1759 Häktning mm Åklagarmyndigheten Riksåklagaren tillstyrker att Högsta domstolen prövar frågan om häktning i ett ärende. Dagens Nyheter har begärt att beslaget ska hävas, vilket

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/3993 Våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2015/3993 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten En 19-årig man med en lindrig utvecklingsstörning har dömts för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag vid ett tillfälle med en flicka som

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/4483 Återupptagande av mål

  sv ÅM 2015/4483 Återupptagande av mål Åklagarmyndigheten Frågan i målet är om den tilltalade haft laga förfall att inte inställa sig till huvudförhandling i hovrätten. Riksåklagaren anser att den

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument