Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Regelförteckning_20200210

  sv Regelförteckning_20200210 Åklagarmyndigheten Regelförteckning uppdaterad 2020-02-10. I regelförteckningen listas samtliga föreskrifter och riktlinjer. Där finns även en sökordslista samt

  Datum: 2020-02-11 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:01 (Notis)

  sv ÅFS 2005:01 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:02

  sv ÅFS 2005:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 3 mars 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:03 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:03 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares särskilda beredskapstjänstgöring för anmälningar mot anställda inom polisen, m.m. (Beslutade den 17 juni

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:04 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:04 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om behörig åklagare i vissa internationella ärenden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:05 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:05 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:06 (Notis)

  sv ÅFS 2005:06 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2020-02-14 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. (Beslutade den 29 september 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:09

  sv ÅFS 2005:09 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade 15 november 2005)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:10 (Notis)

  sv ÅFS 2005:10 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument