Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott

  sv Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2012:02 Barnpornografibrott

  sv Tillsynsrapport 2012:02 Barnpornografibrott Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2012:03 Misshandel av obekant

  sv Tillsynsrapport 2012:03 Misshandel av obekant Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2015

  sv Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2015 Åklagarmyndigheten Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2015 från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten (utgiven i mars 2016)

  Datum: 2016-04-07 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör

  sv Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör Åklagarmyndigheten Den uppföljning av kvaliteten i barnförhören som nu har genomförts omfattar kartläggning av tillgången på barnförhörsledare och en djupare

  Datum: 2016-07-11 Typ: Dokument
 • Hanteringen av stora och komplicerade ärenden

  sv Hanteringen av stora och komplicerade ärenden Åklagarmyndigheten Rapport från programmet för hanteringen av stora och komplicerade ärenden (Dnr 2015/0514). Rapporten överlämnades till

  Datum: 2016-10-06 Typ: Dokument
 • 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan

  sv 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan Åklagarmyndigheten Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument