Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2010/7890 Övergrepp i rättssak m.m.

  sv ÅM 2010/7890 Övergrepp i rättssak m.m. Åklagarmyndigheten Två personer dömdes i hovrätten för övergrepp i rättssak och utpressning till villkorlig dom med samhällstjänst. Riksåklagaren har

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/0129 Insiderbrott

  sv ÅM 2011/0129 Insiderbrott Åklagarmyndigheten Målet gäller frågan om vilken betydelse det har att hovrätten funnit att åklagaren inte förmått styrka en i gärningsbeskrivningen angiven

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/0283 Omvandling av livstidsstraff

  sv ÅM 2011/0283 Omvandling av livstidsstraff Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dömd persons begäran om att få ett livstidsstraff omvandlat till tidsbstämt straff. Frågan gäller

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/4660 Brott mot lotterilagen

  sv ÅM 2011/4660 Brott mot lotterilagen Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en friande dom om brott mot lotterilagen och yrkat att de två tilltalade chefredaktörerna ska dömas för brott

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/5828 Grovt narkotikabrott m.m.

  sv ÅM 2011/5828 Grovt narkotikabrott m.m. Åklagarmyndigheten Tingsrätten dömde en tilltalad för grovt narkotikabrott bestående i transport och förvaring av 97 kg cannabisharts. Påföljden bestämdes

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/6481 Grovt narkotikabrott - amfetamin

  sv ÅM 2011/6481 Grovt narkotikabrott - amfetamin Åklagarmyndigheten En person åtalades för grovt narkotikabrott för att ha innehaft och förvarat drygt 400 gram amfetamin. Hovrätten dömde den

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/6881 Vållande till annans död, grovt brott

  sv ÅM 2011/6881 Vållande till annans död, grovt brott Åklagarmyndigheten En person dömdes för vållande till annans död, grovt brott, till fängelse två år och sex månader. Frågan i målet är hur

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2011/7728 Snatteri

  sv ÅM 2011/7728 Snatteri Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska skärpa bötesstraffet. Enligt RÅ:s riktlinjer från 2004 saknas det normalt skäl till

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/0164 Narkotikasmuggling kat

  sv ÅM 2012/0164 Narkotikasmuggling kat Åklagarmyndigheten En person har åtalats och dömts för att till landet ha smugglat in drygt 30 kg kat. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i fyra

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2012/4130 Hastighetsöverträdelse

  sv ÅM 2012/4130 Hastighetsöverträdelse Åklagarmyndigheten Hovrätten för Västra Sverige har beviljat resning och undanröjt ett föreläggande av ordningsbot som polisen utfärdat för en motorcyklist

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument