Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Två bröder har dömts för att vid ett stort antal tillfällen under flera års tid ha begått allvarliga sexuella övergrepp mot flera barn.

  Datum: 2018-04-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande

  sv ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en

  Datum: 2016-10-18 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7546 Utvisning

  sv ÅM 2016/7546 Utvisning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur

  Datum: 2016-11-02 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/9274 Kvarstad

  sv ÅM 2016/9274 Kvarstad Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett av Migrationsverket

  Datum: 2017-01-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång

  sv ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen till Högsta domstolen.

  Datum: 2016-11-07 Typ: Dokument
 • AMR-4801-20 Grovt vapenbrott

  AMR-4801-20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Överklagande av en hvorättsdom om grovt vapenbrott. Riksåklagaren anser att det var fel av hovrätten att avvisa bevisning bestående i uppspelning av

  Datum: 2020-07-16 Typ: Dokument
 • AMR 3130-20 Brott mot knivlagen

  AMR 3130-20 Brott mot knivlagen Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en ung man ska dömas för brott mot knivlagen, grovt brott,

  Datum: 2020-05-14 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/6425 Grov misshandel

  ÅM 2017/6425 Grov misshandel Åklagarmyndigheten Överklagande till HD om grov misshandel, rubricering och straffvärde efter 2017 års höjning av minimistraffet Målet gäller ett åtal för grov

  Datum: 2017-10-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/5137 Synnerligen grov narkotikasmuggling

  ÅM 2018/5137 Synnerligen grov narkotikasmuggling Åklagarmyndigheten Den fråga i målet som främst är av intresse ur prejudikatsynpunkt är om en kurirs smuggling av ca 775 kg narkotika (ca 6 kg

  Datum: 2018-08-27 Typ: Dokument
 • AM 2018/7377 Åklagarens talerätt

  sv AM 2018/7377 Åklagarens talerätt Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att HD prövar åklagarens talerätt Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD klargör

  Datum: 2018-11-16 Typ: Dokument