Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 3130-20 Brott mot knivlagen

  AMR 3130-20 Brott mot knivlagen Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en ung man ska dömas för brott mot knivlagen, grovt brott,

  Datum: 2020-05-14 Typ: Dokument
 • ÅM 2014/8264 Sexuellt ofredande

  sv ÅM 2014/8264 Sexuellt ofredande Åklagarmyndigheten En man åtalades för sexuellt ofredande bestående i att han upprepade gånger försökt förmå målsäganden att ha sexuellt umgänge med honom mot

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/2426 Bokföringsbrott

  sv ÅM 2015/2426 Bokföringsbrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar ett mål om bokföringsbrott där åtalet gäller åsidosättande av en utländsk juridisk persons

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/2592 Avtjänande av reststraff

  sv ÅM 2015/2592 Avtjänande av reststraff Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar en fråga om avtjänande av reststraff, det vill säga när en person begått nya brott under

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/6303 Grov våldtäkt

  sv ÅM 2015/6303 Grov våldtäkt Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en våldtäkt mot en 15-årig flicka ska bedömas som grov våldtäkt. En man åtalades för grov

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/7303 Fråga om förverkande

  sv ÅM 2015/7303 Fråga om förverkande Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom i fråga förverkande En person har dömts för grovt narkotikabrott till fängelse i 3 år och 6

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2007/3823 Livstidsstraff

  sv ÅM 2007/3823 Livstidsstraff Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen avslår begäran om omvandling av livstidsstraff.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2007/4860 Utvisning

  sv ÅM 2007/4860 Utvisning Åklagarmyndigheten Yrkande att en person utvisas och förbjuds att återvända samt att en annan, redan utvisad, person ska vara fortsatt utvisad och att tiden inom vilken

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2007/6882 Rån, mindre allvarlig art

  sv ÅM 2007/6882 Rån, mindre allvarlig art Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för rån och bestämmer påföljden till fängelse ett år. Personen dömdes av tingsrätten för

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2008/0447 Misshandel

  sv ÅM 2008/0447 Misshandel Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen bestämmer påföljden till ungdomstjänst istället för böter, där en person dömts för en misshandel som inträffade när han

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument