Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2018/1819 Mål om mord

  sv ÅM 2018/1819 Mål om mord Åklagarmyndigheten Klaganden har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2018-04-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/2474 Hot mot tjänsteman

  ÅM 2018/2474 Hot mot tjänsteman Åklagarmyndigheten Klaganden har i HD åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd

  Datum: 2018-05-28 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/5395 Underlåtenhet att avslöja våldtäkt

  sv ÅM 2017/5395 Underlåtenhet att avslöja våldtäkt Åklagarmyndigheten Högsta domstolen har i ett avgörande den 15 juni 2017 (B 1519-16) slagit fast att ansvar för underlåtenhet att avslöja brott

  Datum: 2017-10-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/5595 Grov smuggling

  ÅM 2017/5595 Grov smuggling Åklagarmyndigheten Två personer har dömts för grov smuggling i tre fall för att ha smugglat in hundar till landet. Vid det första tillfället smugglades två hundar in,

  Datum: 2017-10-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/3937 Grovt penningtvättsbrott

  ÅM 2018/3937 Grovt penningtvättsbrott Åklagarmyndigheten ​HD har tidigare meddelat prövningstillstånd i två mål om grovt penningtvättsbrott. Båda målen gäller bedömningen av brottets straffvärde.

  Datum: 2018-07-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/3774 Våldtäkt mot barn

  ÅM 2018/3774 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att HD ska pröva om sexuella övergrepp via internet kan bedömas som våldtäkt mot barn. En man har dömts till fängelse i tio år

  Datum: 2018-07-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/4507 Utvisning

  ÅM 2018/4507 Utvisning Åklagarmyndigheten Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål (ÅM 2018/4507 och ÅM 2018/4509) där fråga är om utvisningsbeslut ska meddelas trots att det för

  Datum: 2018-09-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/4050 Sexuellt ofredande

  sv ÅM 2018/4050 Sexuellt ofredande Åklagarmyndigheten I en dom den 14 juni i år ogillade HD ett åtal om sexuellt ofredande. I domen utvecklade HD vad som krävs för att en gärning ska anses vara

  Datum: 2018-10-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/7187 Näringsförbud

  sv ÅM 2018/7187 Näringsförbud Åklagarmyndigheten Målet gäller frågan om hur rätten ska formulera beslut om näringsförbud när det samtidigt förordnas om tillfälligt näringsförbud. Eftersom praxis

  Datum: 2018-11-22 Typ: Dokument