Yttrande till riksåklagaren om begäran att överklaga en friande hovrättsdom - uppdatering med rättat telefonnummer

Publicerad: 2023-03-03 13:50:05

Överåklagaren på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har yttrat sig till riksåklagaren i ett uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn och anser att det finns skäl att överklaga domen till Högsta domstolen. Målet aktualiserar bland annat frågan om barns språkbruk för att beskriva sin kropp.

I yttrandet till riksåklagaren sammanfattar överåklagaren vid utvecklingscentrum:

  • Det är styrkt att barnet utsatts för en sexuell handling som är jämförlig med samlag varför den tilltalade ska dömas för våldtäkt mot barn.

  • Det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas utifrån behovet av vägledande uttalande kring vilka krav som kan ställas på ett barns berättelse och hur kravet förhåller sig till barnkonventionen (barns rätt att komma till tals och barnets bästa).

  • Hovrättens bristande materiella processledning har inneburit ett allvarligt fel som påverkat utgången i målet och det föreligger synnerliga skäl till prövning i Högsta domstolen.

Ärendet kommer nu att beredas vidare inom Åklagarmyndigheten.

Det är riksåklagaren som beslutar om domen ska överklagas till Högsta domstolen. Sista dag att överklaga domen är den 23 mars. Riksåklagaren är i dag inte tillgänglig för kommentarer.

När beslut fattas i frågan om överklagande kommer ett nytt pressmeddelande att skickas.

Yttrandet AMR-1685-23 (pdf)
 

Kontakt

Överåklagare Eva-Marie Persson är tillgänglig för media i dag kl. 15–16 på telefon 010-562 69 01.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20