Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Remissvar

  Remissvar Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

  Datum: 2015-11-02 Typ: Sida
 • ÅM 2020-1032

  sv ÅM 2020-1032 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1)".

  Datum: 2020-05-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-740

  sv ÅM 2020-740 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga

  Datum: 2020-05-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 196

  sv ÅM 2020 196 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)"

  Datum: 2020-04-15 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 197

  sv ÅM 2020 197 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över departementspromemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och

  Datum: 2020-03-05 Typ: Dokument
 • ÅM 2018-223

  sv ÅM 2018-223 Åklagarmyndigheten Yttrande över betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Åklagarmyndighetens diarienummer: Utvecklingscentrum Malmö ÅM

  Datum: 2018-05-08 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-2242

  sv ÅM 2017-2242 Åklagarmyndigheten Yttrande över delbetänkandet SOU 2017:98 "Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål". Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2017-2242.

  Datum: 2018-04-05 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-2246

  sv ÅM 2017-2246 Åklagarmyndigheten Delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89). Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2017-2246.

  Datum: 2018-03-08 Typ: Dokument