Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Rapporter

  Rapporter Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

  Datum: 2015-11-02 Typ: Sida
 • Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel

  sv Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Syftet med

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott

  sv Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2012:02 Barnpornografibrott

  sv Tillsynsrapport 2012:02 Barnpornografibrott Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2012:03 Misshandel av obekant

  sv Tillsynsrapport 2012:03 Misshandel av obekant Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2020 1 - Kontaktförbud

  Tillsynsrapport 2020 1 - Kontaktförbud Åklagarmyndigheten Kontaktförbud - en kartläggning av tillämpningen med synpunkter på iakttagelserna

  Datum: 2020-04-23 Typ: Dokument