Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Rapporter

  Rapporter Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

  Datum: 2015-11-02 Typ: Sida
 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015

  Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015 Åklagarmyndigheten Särskilda åklagarkammaren har lämnat sin årsrapport för 2015 till riksåklagaren. Av rapporten framgår bland annat att antalet inkomna

  Datum: 2016-02-09 Typ: Dokument
 • Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare

  sv Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare Åklagarmyndigheten I denna rapport görs en genomgång av problematiken kring åldersbestämning av unga lagöverträdare. Genomgången syftar främst till

  Datum: 2016-02-10 Typ: Dokument
 • Hanteringen av stora och komplicerade ärenden

  sv Hanteringen av stora och komplicerade ärenden Åklagarmyndigheten Rapport från programmet för hanteringen av stora och komplicerade ärenden (Dnr 2015/0514). Rapporten överlämnades till

  Datum: 2016-10-06 Typ: Dokument
 • 2013 - Årsrapport riksenheten för polismål (2012)

  sv 2013 - Årsrapport riksenheten för polismål (2012) Åklagarmyndigheten Inflödet av ärenden fortsatte att öka kraftigt under 2012. Trots det är balansläget gott och lagföringen i stort sett

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2013:06 Företagsbot

  sv Tillsynsrapport 2013:06 Företagsbot Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten har granskat ärenden där företagsbot har registrerats under 2012. Granskningen visar på en ökning av antalet ärenden

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument