Aktuella pressmeddelanden

December

 • Åtal väckt för bilsläpningar

  Kammaråklagare Fredrik Jönsson har i dag väckt åtal vid Malmö tingsrätt mot fyra personer som är misstänkta för grov misshandel, försök till grov misshandel och ofredande. Händelserna ägde rum i Lund och Malmö den 7-9 augusti i somras då flera personer utsattes för så kallade bilsläpningar.

  Läs mer

  Kammaråklagare Fredrik Jönsson har i dag väckt åtal vid Malmö tingsrätt mot fyra personer som är misstänkta för grov misshandel, försök till grov misshandel och ofredande. Händelserna ägde rum i Lund och Malmö den 7-9 augusti i somras då flera personer utsattes för så kallade bilsläpningar.

  Totalt är det 9 målsäganden, som vid olika tillfällen har blivit stoppade av en bil där en passagerare frågat om vägen. När målsäganden stannat och förklarat vägen har passageraren tackat och samtidigt tagit tag i målsäganden. Föraren har kört iväg och målsäganden har släpats i marken efter bilen. Åtalet väcks mot fyra personer som är födda 1998. Två av personerna har medverkat vid samtliga gärningar och två har varit med vid vissa av dem. - Jag har rubricerat gärningarna som grov misshandel. Endast i ett fall har målsäganden fått allvarligare skador men jag har ansett att gärningsmännen genom sitt agerande visat särskild hänsynslöshet och råhet samt att gärningarna varit livsfarliga, säger kammaråklagare Fredrik Jönsson. Målnummer vid Malmö tingsrätt B 7088-17 Kontakt: Kammaråklagare Fredrik Jönsson finns tillgänglig i dag torsdag klockan 10-11.30, 010-562 60 75. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017.

  Åtal ska vara väckt senast den 23 januari 2018. Innan åtal väcks har åklagaren inga möjligheter att vara tillgänglig för media. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 4708-17 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har beslutat att en av de häktade i målet om attacken mot synagogan i Göteborg ska försättas på fri fot.

  Den som släppts är en 18-årig man. - Bevisningen mot honom har försvagats och det finns inte längre tillräckliga skäl för häktning, säger kammaråklagare Stina Lundqvist. Mannen är i nuläget skäligen misstänkt (den lägre misstankegraden) för grov mordbrand och förundersökningen mot honom fortsätter. Den andra misstänkta personen är fortsatt kvar i häkte. Åklagaren kan för närvarande inte lämna någon ytterligare information. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Ärende om operationer av luftstrupar granskas

  Den 12 oktober 2017 beslutade åklagarna att lägga ned förundersökningen om uppmärksammade operationer på Karolinska Universitetssjukhuset. Nu har två personer via målsägandebiträdet begärt att få sina ärenden överprövade.

  Läs mer

  Den 12 oktober 2017 beslutade åklagarna att lägga ned förundersökningen om uppmärksammade operationer på Karolinska Universitetssjukhuset. Nu har två personer via målsägandebiträdet begärt att få sina ärenden överprövade.

  Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg kommer att inleda en granskning av hela ärendet, som totalt rör fyra personer. När målsäganden begär att ett ärende ska överprövas inleds alltid en granskning. Ärendet är omfattande och komplicerat. Granskningen beräknas därför ta lång tid. - Vi kommer att gå igenom förundersökningen och bilda oss en uppfattning innan beslut tas. Det är ett stort material att läsa igenom och det är därför inte möjligt att ge en prognos för när beslut i överprövningen kan komma. Vi kan inte heller lämna någon information om iakttagelser i granskningen medan den pågår, säger kammaråklagare Karin Lundström Kron på Utvecklingscentrum Göteborg. När granskningen är klar finns några alternativ till beslut. - Antingen delar vi åklagarens bedömning att det var riktigt att lägga ned förundersökningen. Då avslutas ärendet med det beslutet. Eller så beslutar vi att ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas och att förundersökningen återupptas, säger Karin Lundström Kron. Ytterligare tre utomstående personer har begärt överprövning. De tre är inte saklegitimerade, det vill säga de har inte rätt att per automatik få ärendet överprövat. Mer om överprövningar Pressmeddelande 20171012 KontaktKammaråklagare Karin Lundström Kron på Utvecklingscentrum Göteborg är tillgänglig för media tisdag den 19 december klockan 9-11, 010-562 72 10. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom om våldsamt upplopp

  Göteborgs tingsrätt meddelar i dag kl. 11 dom i ett mål om våldsamt upplopp i Göteborg. De åtalade var motdemonstranter i samband med Nordiska motståndsrörelsens (NMR) marsch i slutet av september.

  Läs mer

  Göteborgs tingsrätt meddelar i dag kl. 11 dom i ett mål om våldsamt upplopp i Göteborg. De åtalade var motdemonstranter i samband med Nordiska motståndsrörelsens (NMR) marsch i slutet av september.

  Elva män åtalades för våldsamt upplopp och vissa av dem även för grovt våld mot tjänsteman eller våld mot tjänsteman samt brott mot lagen om maskeringsförbud. Kammaråklagare Mats Ihlbom på Göteborgs åklagarkammare kommer att vara tillgänglig på telefon från kl. 11.30, 010-562 52 91 Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 12399-17 Pressmeddelande 2017-11-14 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som suttit anhållen skäligen misstänkt för mord på en kvinna i Kolbäck i Västmanland, har i dag släppts på fri fot av åklagaren. De oklarheter som fanns inledningsvis gällande dödsfallet har nu retts ut.

  Förundersökningen inleddes i onsdags sedan en kvinna hittats avliden i en bostad i Kolbäck. En man i 60-årsåldern anhölls skäligen misstänkt för mord. Utredningen pekar nu på att det rör sig om ett naturligt dödsfall. Mannen är släppt på fri fot, men misstanken kvarstår. - Jag avvaktar nu de sista utredningsåtgärderna innan jag tar ställning till om jag formellt ska avsluta utredningen, säger kammaråklagare Karolin Hellsberg. Mannen var skäligen misstänkt, det vill säga den lägre misstankegraden. Kontakt: Kammaråklagare Karolin Hellsberg, Åklagarkammaren i Västerås, 010-562 52 64 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En person har i dag begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord i Enskede i Stockholm.

  Det var i onsdags som en 17-årig pojke mördades på sin skola i Enskede. En misstänkt person greps och anhölls samma dag. Häktningsförhandlingen kommer att äga rum i Södertörns tingsrätt kl. 15.30 i eftermiddag. Kammaråklagare Sara Engelmark kommer att vara tillgänglig för media per telefon efter förhandlingen. Före förhandlingen kan ingen ytterligare information lämnas. Målnummer: B 17108-17 Kammaråklagare Sara Engelmark, Söderorts åklagarkammare, 010-562 56 21 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i ärende om överbelastningsattacker mot banker

  Fredag den 15 december klockan 14 meddelar Växjö tingsrätt dom i ärende där en ung man är åtalad för att ha genomfört ett antal DDoS-attacker mot bankers hemsidor. Åklagaren finns tillgänglig efter att domen meddelats i eftermiddag.

  Läs mer

  Fredag den 15 december klockan 14 meddelar Växjö tingsrätt dom i ärende där en ung man är åtalad för att ha genomfört ett antal DDoS-attacker mot bankers hemsidor. Åklagaren finns tillgänglig efter att domen meddelats i eftermiddag.

  Det är första gången åtal väcks för DDoS-attacker mot svenska banker. Gärningarna har i åtalet rubricerats som grova dataintrång eftersom ett stort antal bankkunder inte kunde använda hemsidorna på avsett sätt under en lång tid. Dessutom utfördes attackerna mot särskilt skyddsvärda mål och allmänhetens tillit till säkerheten i bank- och betalsystemet rubbades. Målnummer i Växjö tingsrätt: B 4621-15 Kontakt Kammaråklagare Anna Svedin vid Internationella åklagarkammaren Stockholm finns tillgänglig för media klockan 14.30-16 på fredag eftermiddag, 010-562 73 22. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport om våldsamt upplopp i Göteborg

  Kammaråklagare Ulrika Åberg har i dag lagt ned förundersökningen avseende våldsamt upplopp mot de 23 personer med koppling till Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som greps i Göteborg den 30 september.

  Läs mer

  Kammaråklagare Ulrika Åberg har i dag lagt ned förundersökningen avseende våldsamt upplopp mot de 23 personer med koppling till Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som greps i Göteborg den 30 september.

  - Jag har tagit del av ett omfattande filmmaterial från polisens olika kameror och även av filmat material från allmänheten. Vidare har jag studerat vittnesförhören som hållits med poliser och andra personer. Min slutsats är att det inte har varit möjligt att följa vad de olika misstänkta personerna har gjort på platsen fram till gripandet. Åklagaren konstaterar att bland annat detta innebär att det inte kan styrkas att de misstänkta personerna har deltagit i ett våldsamt upplopp. Beslutet avser även brottsmisstanken "ohörsamhet mot ordningsmakten". Granskningen av filmer har lett till att två andra förundersökningar har inletts. Ulrika Åberg leder en förundersökning som gäller ohörsamhet mot ordningsmakten, kammaråklagare Jonas Martinsson leder en förundersökning om våldsamt upplopp, som avser en händelse mellan polisen och NMR senare på dagen den 30 september. I båda förundersökningarna har ett antal personer identifierats via filmer. Kammaråklagare Ulrika Åberg på Göteborgs åklagarkammare, 010-5627051, är tillgänglig för frågor från media i dag kl. 9.30- 10.30. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare begär två häktade för attack mot synagoga

  Kammaråklagare Stina Lundqvist vid Göteborgs åklagarkammare har i dag lämnat in häktningsframställan vid Göteborgs tingsrätt mot två av de tre personer som sedan i söndags är anhållna misstänkta för försök till mordbrand vid en synagoga i Göteborg i lördags kväll.

  Läs mer

  Kammaråklagare Stina Lundqvist vid Göteborgs åklagarkammare har i dag lämnat in häktningsframställan vid Göteborgs tingsrätt mot två av de tre personer som sedan i söndags är anhållna misstänkta för försök till mordbrand vid en synagoga i Göteborg i lördags kväll.

  Åklagare begär två häktade för attack mot synagoga - Jag har i dag begärt två av de misstänkta häktade för grov mordbrand. Den tredje personen som varit anhållen skäligen misstänkt begärs inte häktad utan kommer att försättas på fri fot under dagen. Misstankarna kvarstår dock även mot denna person, säger kammaråklagare Stina Lundqvist.Kammaråklagare Stina Lundqvist är tillgänglig för kommentarer till beslutet på telefon 010-562 70 63 mellan klockan 14.30 och 15.30 i dag tisdag. Målnummer vid Göteborgs tingsrätt: B 15944-17 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >