Aktuella pressmeddelanden

2021

 • Åklagaren har begärt en man häktad på sannolika skäl misstänkt för sju fall av försök till mord i Vetlanda.

  Häktningsförhandlingen äger rum i Eksjö tingsrätt, preliminärt i morgon fredag den 5 mars. Det är tingsrätten som beslutar om tidpunkt för förhandlingen. Tingsrättens målnummer: B 431–21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En kort lägesrapport i ärendet om misstänkt ekonomisk brottslighet.

  En hel del tillgångar har säkrats i samband med tillslag i ärendet och tillgångarna har tagits i förvar. Frågan om förvar kommer att ställas under domstolsprövning inom kort. Förundersökningen fortsätter i övrigt på sedvanligt sätt genom att den information som har inhämtats genom förhör och beslag analyseras.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre män åtalade i mål om stort sprängämnesbeslag i Småland

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot tre män misstänkta för att ha hanterat och transporterat ett stort beslag av sprängämnen i Eksjö och Gnosjö. Drygt 520 kg sprängmedel har tagits i beslag. Den stora mängden gör bland annat att åklagarna yrkar på den sällan använda brottsrubriceringen synnerligen grovt brott mot lagen om förbud mot brandfarliga och explosiva varor.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot tre män misstänkta för att ha hanterat och transporterat ett stort beslag av sprängämnen i Eksjö och Gnosjö. Drygt 520 kg sprängmedel har tagits i beslag. Den stora mängden gör bland annat att åklagarna yrkar på den sällan använda brottsrubriceringen synnerligen grovt brott mot lagen om förbud mot brandfarliga och explosiva varor.

  I början av oktober 2020 fick polisen tips om att det fanns en stor mängd sprängmedel på två platser i Eksjö och Gnosjö. Vid husrannsakan fann polisen 430 kg sprängmedel i Kråkeberg utanför Eksjö, och 90 kg av samma sorts sprängmedel i en bostad i Gnosjö kommun. Dessutom fann polisen två apterade sprängladdningar och vapen. Tre män, 42, 40 och 25 år greps och anhölls i samband med tillslagen. De misstänks för att på olika sätt varit inblandade med att transportera, förstöra och överlåta sprängmedlet. En av männen åtalas även för grov förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. – Det här är ett av de största beslagen av sprängmedel någonsin i Sverige. Vi har lagt ned mycket arbete på att få reda på sprängmedlets ursprung, men utredningen har inte kunnat visa varifrån sprängmedlet kommer. Det har inte heller funnits tillstånd för att inneha sprängmedel, säger kammaråklagare Jessica Andersson som är förundersökningsledare. Utredningen visar att mängden sprängmedel gjort att byggnader inom 50 meters avstånd helt eller delvis hade kunnat raseras, och att dödligt splitter hade kunnat träffa människor som befann sig på över en halv kilometers avstånd. – Vi påstår att det finns kopplingar mellan en eller flera av de tilltalade och grov organiserad brottslighet, vilket också är ett av skälen att vi gör gällande synnerligen grovt brott, säger kammaråklagare Julia Rasmussen. Förundersökningen är omfattande och har krävt ett flertal olika kompetenser under ärendets gång. – Det här ärendet sticker helt klart ut med tanke på mängden sprängmedel. När vi fick information om att en större mängd sprängmedel riskerade att hamna hos kriminella agerade vi snabbt. Vi har haft en bra samverkan med allt ifrån lokala polisresurser till nationella bombskyddet. Vi har även haft ett nära samarbete med åklagarna och fått stöttning av Försvarsmaktens ammunitionsexperter, säger polisinspektör Rickard Finndahl. Uppgifter som framkommit tyder på att ytterligare 70 kg sprängmedel finns på en okänd plats som utredningen inte kunnat lokalisera. – Vi har inte lyckats hitta något som tyder på att det resterande sprängmedlet har kommit organiserad brottslighet tillhanda, men självklart kan vi inte utesluta det, säger Jessica Andersson. Målnummer i Eksjö tingsrätt: B 2048-20. Förhandlingen är planerad att starta den 12 mars.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare och polis ger en kort lägesrapport.

  I ärendet har sammanlagt åtta personer varit anhållna. Sju av dessa är släppta efter att ha förhörts. Den åttonde personen begärdes häktad, men tingsrätten ansåg inte att han på fri fot skulle kunna påverka utredningen och han släpptes därför även han. Misstankarna kvarstår för samtliga. Ärendet fortsätter nu med olika utredningsåtgärder. Även så kallad kvarstadsförhandling återstår.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om mord i Trollhättan

  På fredag den 5 mars kl. 14 meddelar Vänersborgs tingsrätt dom i ett mål där en 42-årig kvinna är åtalad för att ha mördat en assistentkollega den 4 september 2020. Kvinnan är även åtalad för grov stöld, framkallande av fara för annan och bedrägeri. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  På fredag den 5 mars kl. 14 meddelar Vänersborgs tingsrätt dom i ett mål där en 42-årig kvinna är åtalad för att ha mördat en assistentkollega den 4 september 2020. Kvinnan är även åtalad för grov stöld, framkallande av fara för annan och bedrägeri. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Målnummer i Vänersborgs tingsrätt: B 3725-20 Kontakt Chefsåklagare Daniel Edsbagge är tillgänglig för media på telefon fredag 5 mars från kl. 14.15 på 010-562 70 50. Pressmeddelande vid åtal Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I oktober 2020 fann polisen stora mängder sprängämnen på två platser i Eksjö och Gnosjö i Småland. På torsdag 4 mars planerar åklagarna att väcka åtal i ärendet. Då bjuds media in till en pressträff med åklagare och polis på telefon.

  I ärendet är två personer sedan i oktober 2020 häktade. En tredje person släpptes i december eftersom han inte bedöms kunna skada utredningen. Brottsrubriceringarna i ärendet är synnerligen grovt brott mot lagen om förbud mot brandfarliga och explosiva varor, grov förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt grovt vapenbrott. Målnummer Eksjö tingsrätt: B 2048-20 Medverkande Kammaråklagare Jessica Andersson Kammaråklagare Julia Rasmussen Inspektör Rickard Finndahl gruppchef grova brott Höglandet/Värnamo Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum på torsdag den 4 mars kl. 10 via telefon. När du anmäler dig som deltagare får du inloggningsuppgifter och instruktioner. Efter pressträffen är åklagarna och polis tillgängliga för enskilda intervjuer. Anmäl dig senast onsdag 3 mars kl. 16, till [email protected] Skriv i anmälan om du önskar enskild intervju så blir du uppringd i tur och ordning. Glöm inte att skriva på vilket nummer vi når dig.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En förundersökning har inletts mot en riksdagspolitiker om grovt förtal för att hon på sociala medier pekat ut en jurist som brottslig.

  En anmälan kom in till Särskilda åklagarkammaren om att en politiker under en pågående rättstvist skrivit på sociala medier att motpartens juridiska ombud gjort sig skyldig till brott. Anmälan överlämnades till Justitiekanslern (JK) för att kontrollera om det var ett ärende som JK skulle handlägga. JK fann att så inte var fallet och nu har överåklagare Anders Jakobsson inlett förundersökning om misstänkt grovt förtal. En begäran om målsägarbiträde för den utpekade juristen skickades i går den 2 mars till Uppsala tingsrätt. – Jag har precis inlett förundersökningen. Den syftar till att klarlägga om ett brott har begåtts som faller under allmänt åtal och om det i så fall räcker för åtal. Jag vill inte förekomma utredningen och kan därför inte lämna någon mer information för närvarande, säger överåklagare Anders Jakobsson. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 1614–21. I en tidigare version av pressmeddelandet var målsägarens titel felaktig. Läs mer  Särskilda åklagarkammarens ansvarsområden Justitiekanslerns ansvarsområden Förtalsbrott     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Flera personer har anhållits efter att polisen har genomfört en stor insats i utredningen om misstänkt brottslighet riktad mot det kommunala fastighetsbolaget Lulebo AB. Brottsligheten uppdagades våren 2020.

  Utredningen pågår med bevissäkring och andra utredningsåtgärder. Flera företag misstänks vara knutna till brottsligheten, som rubriceras som grov trolöshet mot huvudman, alternativt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri. Ett trettiotal poliser arbetar med insatsen som har föregåtts av ett digert utredningsarbete. – Insatsen är en följd av den utredning som pågått sedan våren 2020. Flera utredare har jobbat med ett mycket stort utredningsmaterial. Utredningen kommer även fortsättningsvis vara omfattande, säger inspektör Per Finnberg på polisens avdelning för grova brott i Norrbotten. Förundersökningsledare är åklagarna Rickard Finnberg och Stina Stener. Åklagarna kan inte lämna mer information för närvarande. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. Målnummer i Luleå tingsrätt: B 1314-20   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt i Uppsala i ett omfattande vapen- och narkotikaärende

  Åklagare har i dag väckt åtal mot 58 personer, varav 16 är häktade vid Uppsala tingsrätt och ytterligare en person är häktad vid Ystads tingsrätt. Åtalet gäller bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor grovt brott, grovt vapenbrott samt grovt bedrägeri.

  Läs mer

  Åklagare har i dag väckt åtal mot 58 personer, varav 16 är häktade vid Uppsala tingsrätt och ytterligare en person är häktad vid Ystads tingsrätt. Åtalet gäller bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor grovt brott, grovt vapenbrott samt grovt bedrägeri.

  Utredningen inleddes med att polisen genomförde ett fordonsstopp den 20 maj 2020 där misstankar om brott uppstod som ledde till husrannsakan och beslag av narkotika, skjutvapen och två sprängladdningar i en bostad med förråd i Uppsala. – Efter att två personer häktats vidtogs ett omfattande utredningsarbete som ledde fram till ytterligare beslag av stora mängder narkotika, flera skjutvapen och mer än 100 kg sprängmedel. Under utredningens gång har en allt klarare bild framträtt av ett kriminellt nätverk med bas i Uppsala, som huvudsakligen ägnat sig åt storskalig narkotikahandel under 2019 och 2020, och som också disponerat automatvapen, ammunition och sprängmedel, säger kammaråklagare Johan Strömbäck. De båda sprängladdningarna som togs i beslag tidigt i utredningen misstänks ha varit avsedda för ett attentat mot polisen. Bevisningen i den delen bygger på beslagen som sådana samt på avlyssnade meddelanden från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat och analys av annan kommunikation som säkrats i utredningen. Åtal väcks också mot flera personer misstänkta för penningtvättsbrott. – Nätverkets tillgång till stora mängder kontanter är väldokumenterad i utredningen. Flera av de misstänkta saknar, eller har endast mycket blygsamma legala inkomster. Trots detta har de rört sig med stora summor pengar, säger kammaråklagare Thomas Forsberg. Ett 30-tal narkotikaköpare åtalas också varav flera erkänt att de köpt s.k. kristall vid flera tillfällen under 2019 och 2020. Förundersökningsmaterialet är omfattande och uppgår till ca 16 000 sidor. Huvudförhandlingen beräknas pågå i ca 35 dagar och inleds den 11 mars i säkerhetssalen vid Attunda tingsrätt för att avslutas omkring månadsskiftet juni/juli. (Ärendet handläggs av Uppsala tingsrätt men förhandlingen äger rum i Attunda tingsrätt.) Målnummer vid Uppsala tingsrätt: B3619-20 och B 5817-20.   Kontakt Åklagarna är tillgängliga för media i dag kl. 10–11.30. Kammaråklagare Johan Strömbäck, 010-562 67 63. Kammaråklagare Thomas Forsberg, 010-562 67 93.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten behöver fortsatt växa för att möta en allt mer komplicerad brottslighet där de mest resurskrävande ärendena ökat mycket de senaste åren.

  Åklagarmyndigheten har lämnat sitt budgetunderlag för åren 2022–2024 till regeringen. En röd tråd i budgetunderlaget är behovet av en långsiktig planering och finansiering. För 2021 har regeringen aviserat ett budgettillskott i vårpropositionen på 50 miljoner kronor, vilket är mycket välkommet och helt nödvändigt för att kunna fortsätta rekrytera åklagare. För att kunna fortsätta den satsningen begär myndigheten betydande tillskott för åren 2022–2024. Under 2019 och 2020 har Åklagarmyndigheten haft möjlighet att växa. Anslagen har givit förutsättningar för att kunna återbesätta vakanta tjänster, öka antalet åklagare men också återuppta satsningen på åklagarrevisorer och att genomföra vissa uppskjutna it-projekt. – Vår bedömning för de kommande tre åren är att de begärda medlen behövs för att vi ska slippa bromsa verksamheten. Det vore olyckligt om vi skulle tvingas äventyra den satsning vi gjort hittills, säger riksåklagare Petra Lundh. – Vi vill långsiktigt utveckla och öka vår förmåga att bekämpa kriminella organisationer, ta tillvara nya verktyg som hemlig dataavläsning, utreda och lagföra brott i parrelationer, snabbare lagföra unga på väg in i kriminella nätverk och vi vill återta betydligt mer vinster från brottslighet, säger Petra Lundh. Enligt myndighetens uppfattning är det viktigt att ha en kostym som gör det möjligt att hantera relativt snabba ökningar eller förändringar i brottsligheten eftersom det bara är Åklagarmyndigheten som rekryterar och utbildar nya åklagare. Tiden från anställning till behörig kammaråklagare är tre år och för att hantera de mest kvalificerade ärendena krävs ytterligare minst fem års erfarenhet och utbildning. Av det skälet behövs en långsiktig planeringshorisont med en stabil finansiering över tid. – Vi kan se att de mest resurskrävande ärendena har ökat med 39 procent de senaste fyra åren, och de förväntas fortsätta öka i antal. För att klara våra uppgifter bedömer vi att vi 2025 behöver vara ca 1 200 åklagare och 30 åklagarrevisorer, säger Petra Lundh. Yrkandet Åklagarmyndigheten föreslår att anslaget höjs med 186 miljoner kronor 2022, jämfört med den nivå för 2021 som lades i senaste budgetpropositionen. För 2023 begärs ytterligare 54 miljoner kronor och för 2024 ytterligare 53 miljoner. Därutöver har myndigheten också ett anslag för internationellt bistånd, som föreslås ligga kvar på 2021 års nivå om 8,5 miljoner kronor.    Budgetunderlaget Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >