Aktuella pressmeddelanden

December

 • Åklagaren har beslutat att häva anhållandet för de två personer som suttit anhållna i ärendet. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Misstankarna kvarstår dock enligt åklagaren. Det som sker nu i utredningen är fortsatt teknisk undersökning av brottsplatsen, obduktion av avliden samt förhör med olika personer som ev. kan ha uppgifter av betydelse för utredningen. På grund av förundersökningssekretess kan inte mer information lämnas i nuläget. Kammaråklagare Annika Bokefors är inte tillgänglig för media. Presstjänsten har inga fler upplysningar att lämna i ärendet. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • 15-årig pojke begärd häktad

  En 15-årig pojke har begärts häktad misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott i Gubbängen i onsdags. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen som startar kl. 14.

  Läs mer

  En 15-årig pojke har begärts häktad misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott i Gubbängen i onsdags. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen som startar kl. 14.

  Häktningsförhandlingen äger rum i Södertörns tingsrätt i dag kl. 14. Tingsrättens målnummer: B 20015-22. Kontakt Omedelbart efter förhandlingen är kammaråklagare Karin Hammar tillgänglig på 010-562 54 93/på plats i tingsrätten.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer är anhållna och ska förhöras under dagen.

  Efter att en person anträffats död i Skutskär i går greps sex personer. Fyra släpptes senare och två anhölls, på sannolika skäl misstänkta för mord. De kommer att förhöras under dagen och därefter fattar åklagaren beslut om fortsättningen. Ingen ytterligare information kan lämnas för närvarande och åklagaren är inte tillgänglig.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport om skjutning i Gubbängen

  En 15-årig pojke är anhållen misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Åklagaren kommer i morgon att ta ställning till om han ska begäras häktad eller inte.

  Läs mer

  En 15-årig pojke är anhållen misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Åklagaren kommer i morgon att ta ställning till om han ska begäras häktad eller inte.

  Ny information lämnas i morgon i ett pressmeddelande. I dag torsdag kan ingen ytterligare information ges.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Högsta domstolen har i dag meddelat dom i ett mål som handlar om straffrabatt för den som medverkar till att egen brottslighet kan klaras upp. Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin lämnar en kommentar.

  Två unga män gick till polisen och berättade att de under en period sålt narkotika och att de nu fruktade för sina liv. Narkotikaförsäljningen var tidigare inte känd hos polisen och uppgifterna bidrog till att brott kunde klaras upp. De unga männen åtalades och dömdes för bland annat grovt narkotikabrott. Enligt tingsrätten var straffvärdet för brotten fängelse i sex år för den ena och sex år och två månader för den andra, men eftersom männen lämnat uppgifter som var viktiga för att brotten skulle klaras upp sattes straffen ned, till fem år och tre månader respektive fem år och fem månader. Hovrätten justerade straffen till fem år respektive fem år och två månader. Överklagan till HD Männen överklagade till Högsta domstolen och menade att hovrätten inte beaktat de förmildrade omständigheterna tillräckligt och att straffen alltså borde sänkas ytterligare. Vice riksåklagaren medgav att påföljderna lindrades och uttalade i en svarsskrivelse bland annat: För att lagstiftningen ska fungera som ett incitament att medverka i utredningar på det sätt som avsetts av lagstiftaren förutsätts, som framgår av förarbetena, en relativt påtaglig justering av straffet. [- - -] Straffnedsättningens storlek i ett fall som det nu aktuella bör enligt min uppfattning i normalfallet uppgå till cirka 30 procent av straffvärdet. Det skulle i det nu aktuella målet innebära en påföljdsreduktion som motsvarar närmare två år.   Hon påpekade också att åklagare och domstolar har olika uppfattning om hur stor nedsättningen bör vara och att det därför behövs vägledning från Högsta domstolen. En sådan vägledning kan också få betydelse för den nya lagstiftningen om straffrabatt för den som bidrar till att någon annan persons brottslighet avslöjas. Kommentar till dagens dom Högsta domstolen konstaterar i dagens dom att männens berättelser lett till att grova brott kunnat klaras upp och skriver: ”Med hänsyn till graden av medverkan och till brottslighetens straffvärde bör straffet för var och en av dem sänkas med två år”. – Möjligheten till lägre straff är tänkt att fungera som ett motiv för misstänkta att välja att berätta istället för att tiga. För att det ska fungera krävs att de kan förvänta sig en relativt stor nedsättning av straffet om de medverkar. Det har tidigare varit oklart hur stor nedsättning det kan bli fråga om. Det är glädjande att Högsta domstolen delat min uppfattning om straffnedsättningens storlek, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin. Svarsskrivelsen   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Henrik Olin har beslutat att inte överklaga Gotlands tingsrätts dom om Almedalshändelsen och lämnar en kommentar.

  – Jag kan konstatera att Gotlands tingsrätt i sin dom bifallit åtalet och rubriceringen förberedelse till terroristbrott, men inte bedömt det fullbordade mordet som terroristbrott. Tingsrättens argumentation är tydlig; mord på en högre tjänsteman under den så kallade politikerveckan i Almedalen riskerar inte att leda till en sådan allvarlig skada på Sverige som krävs för att det ska utgöra ett terroristbrott. Däremot skulle ett mord på en partiledare under samma förutsättningar leda till risk för sådan allvarlig skada. Det är en bedömning av ett tidigare oprövat område som jag efter noggrann eftertanke kan acceptera. Dessutom kan jag konstatera att prejudikatvärdet av en eventuell hovrättsdom torde vara relativt begränsat då varje brottsmisstanke kring tänkbar terroristbrottslighet är unik, säger Henrik Olin. Åklagaren kommer inte vara tillgänglig för kommentarer eller intervjuer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Assistentåklagare Rebecka Höög lade i förra veckan ned en förundersökning om grovt djurplågeri med anledning av att en död häst hittats i Laxå kommun i september i år.

  – Hästen har blivit obducerad och utifrån det utredningsmaterial som finns går det inte att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt, säger assistentåklagare Rebecka Höög vid Åklagarkammaren i Örebro. Åklagaren är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag åtalat fyra personer för mord på en man och för försök till mord på en annan man i Landskrona den 2 april i år. Åklagaren är tillgänglig i dag.

  De fyra åtalade häktades i somras, de förnekar brott. Ytterligare en person är misstänkt för delaktighet i brotten och den personen är fortfarande häktad i sin utevaro och efterlyst. Målnummer i Lunds tingsrätt: B 1804-22. Kontakt Kammaråklagare Mathias Larsson är tillgänglig för media i dag måndag kl. 11-12, på 010-562 61 44.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Rättegång i mål om grovt spioneri avslutas

  På måndag den 19 december avslutas rättegången i Stockholms tingsrätt där två män är åtalade för grovt spioneri. Nästan hela rättegången har varit bakom stängda dörrar och parterna har yppandeförbud. Åklagarna kommer därför inte att vara tillgängliga för media i samband med att huvudförhandlingen avslutas.

  Läs mer

  På måndag den 19 december avslutas rättegången i Stockholms tingsrätt där två män är åtalade för grovt spioneri. Nästan hela rättegången har varit bakom stängda dörrar och parterna har yppandeförbud. Åklagarna kommer därför inte att vara tillgängliga för media i samband med att huvudförhandlingen avslutas.

  Information om vad åklagarna yrkat på eller andra uppgifter kommer inte att lämnas. Åklagarna kommer inte heller att vara tillgängliga när dom meddelats med hänsyn till yppandeförbudet. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 14349-21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • På torsdag den 22 december kl. 11 meddelar Eskilstuna tingsrätt dom i ett ärende där en ung man åtalats för mord och grovt vapenbrott. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Uppdateringen gäller justerat målnummer och datum för när dom meddelas. I slutet av maj sköts en man i 25-årsåldern till döds vid Bellmansplan i Eskilstuna. En då 17-årig pojke kom att misstänkas och häktades på sannolika skäl misstänkt för mord och grovt vapenbrott. Åtal väcktes den 3 november mot den unge mannen, som då hunnit fylla 18 år. I sin plädering i tingsrätten yrkade åklagaren att mannen ska vara kvar i häkte, vilket tingsrätten biföll, och att han ska dömas till fängelse i åtta år. Domen kommer torsdag den 22 december klockan 11. Tingsrättens målnummer: B1790-22. Kontakt Kammaråklagare Maria Lindstedt Estberg, är tillgänglig för media på 010-562 59 50, på torsdag den 22 december kl. 13-14.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >