Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅFS 2007:12

  Datum: 2021-07-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2021:5

 • ÅFS 2014:16

  Datum: 2021-07-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2021:4)

 • ÅFS 2015:02

  Datum: 2021-07-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner. (Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2021:2.)

 • ÅFS 2005:25

  Datum: 2021-01-01

  ÅFS 2005:25 Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Senast ändrad genom ÅFS 2020:5)