Aktuella pressmeddelanden

Juli

 • Åklagare Ronnie Jacobsson vid Riksenheten för säkerhetsmål har beslutat att den man som greps på Arlanda flygplats på fredagsmorgonen den 29 juli ska försättas på fri fot.

  - Mitt beslut grundar sig i vad som sagts i förhör och vad som framkommit om mannens person. Min samlade bedömning är att det inte finns skäl för fortsatt frihetsberövande, säger Ronnie Jacobsson. -Med hänsyn till hans person vill jag inte kommentera ärendet ytterligare.

  Läs mer
 • Uppdatering om Eksjöärendet

  Åklagaren har i dag beslutat att häva anhållandet på de två personer som sedan i söndags morse suttit anhållna misstänkta för vållande till annans död, grovt brott, i två fall.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag beslutat att häva anhållandet på de två personer som sedan i söndags morse suttit anhållna misstänkta för vållande till annans död, grovt brott, i två fall.

  -Jag har gjort bedömningen att det inte längre finns skäl för frihetsberövande. Förundersökning pågår alltjämt och med hänsyn till den sekretess som råder har jag inte möjlighet att lämna några ytterligare kommentarer, säger åklagare Frida Noldin. KontaktÅklagare Frida Noldin finns tillgänglig på telefon 010-562 55 02 i dag onsdag den 27 juli fram till klockan 13.00. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer sitter anhållna sedan i söndags misstänkta för vållande till annans död i Eksjö. Ärendet har i dag, måndag, lottats på åklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping.

  - Två små barn har hittats avlidna i en bostad och två personer sitter anhållna misstänkta för vållande till annans död. Utredningen är fortfarande i ett inledande skede, och med hänsyn till alla inblandade och med hänvisning till förundersökningssekretess har jag inte möjlighet att kommentera utredningen något ytterligare, säger åklagare Frida Noldin vid Åklagarkammaren i Jönköping. Utredningen fortsätter nu med förhör med de misstänkta samt teknisk undersökning och analys. Senast onsdag den 27 juli klockan 12.00 ska åklagaren ta ställning till om de misstänkta ska begäras häktade. Mer information lämnas när det är möjligt. Presstjänsten 010-562 50 20 Uppdatering, måndag 25 juli kl 16.50:Rättelse om dag de misstänkta anhölls samt tidigare felaktigt angiven tid för att senast lämna in eventuell häktningsframställan. Anhållandet skedde söndag den 24 juli. Rätt tid för att senast lämna in häktningsframställan är onsdag den 27 juli klockan 12.00.

  Läs mer
 • Uppdatering om misstänkt mord i Borlänge

  Natten mot lördag den 23 juli påträffades en avliden person i centrala Borlänge. Polisen grep inledningsvis två män misstänkta för att ha medverkat till den påträffade personens död och jouråklagare anhöll strax före lunch på lördagen en av de gripna männen.Mannen som inte anhölls har nu försatts på fri fot av åklagaren då skäl för frihetsberövande inte längre finns.

  Läs mer

  Natten mot lördag den 23 juli påträffades en avliden person i centrala Borlänge. Polisen grep inledningsvis två män misstänkta för att ha medverkat till den påträffade personens död och jouråklagare anhöll strax före lunch på lördagen en av de gripna männen.Mannen som inte anhölls har nu försatts på fri fot av åklagaren då skäl för frihetsberövande inte längre finns.

  Den anhållne mannen är alltjämt misstänkt för inblandning i mordet och kommer höras av polis i närvaro av offentlig försvarare så snart det är möjligt, dock tidigast söndag den 24 juli. Fristen för åklagare att begära den misstänkte personen häktad är tisdag den 26 juli klockan 12.00. Jouråklagare kommer leda förundersökningen under helgen fram till att ordinarie lottning sker till åklagare vid Åklagarkammaren i Falun. Förundersökningssekretess gäller och ingen ytterligare information eller detaljer om ärendet kan lämnas i nuläget. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Frågan i målet som riksåklagaren vill få klargjord är om företagsbot har företräde framför straffrättslig påföljd när den tilltalade som företrädare för ett helägt aktiebolag dömts till villkorlig dom.

  En person dömdes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och dagsböter. Domen avsåg att den tilltalade som ställföreträdare för ett (av honom helägt) aktiebolag hade åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet. Samtidigt ogillades en mot aktiebolaget förd talan om företagsbot. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att aktiebolaget ska åläggas företagsbot med 100000 kronor. Frågan i målet är om det finns förutsättningar att jämka eller efterge företagsboten på grund av att den tilltalade, som företrädare för det av honom helägda aktiebolaget, dömts till villkorlig dom. Huvudregeln är att rätten ska ta ställning tas till om den straffrättsliga påföljden ska sättas ner efter det att företagsboten bestämts. I en dom år 2012 slog Högsta domstolen dock fast att i sådana fall där det brott som kan ligga till grund för ett beslut om företagsbot har begåtts av en enskild näringsidkare och föranlett fängelse, bör den straffrättsliga påföljden kunna ges företräde. I det fallet var det fråga om en alltigenom oseriös verksamhet. I det nu aktuella målet är de brott den tilltalade gjort sig skyldig till begångna inom ramen för en i övrigt seriös näringsverksamhet, verksamheten har bedrivits i aktiebolagsform och påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Riksåklagarens uppfattning är att det i detta fall inte finns skäl att frångå huvudprincipen; det vill säga att företagsboten har företräde framför den straffrättsliga påföljden. Domstolspraxis är för närvarande inte enhetlig, och därför anser riksåklagaren att Högsta domstolen vid en prövning av målet skulle kunna göra uttalanden som ytterligare klargör rättsläget. Länk till överklagandet (pdf) KontaktChefsåklagaren Lars Persson 010-562 50 22 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt efter kanotolycka

  Åtal har idag väckts vid Östersunds tingsrätt mot den person som var ansvarig lägerledare när tre pojkar från norra Stockholm skadades vid en kanotolycka förra sommaren. Kammaråklagare Håkan Andersson åtalar nu lägerledaren för vållande till kroppsskada.

  Läs mer

  Åtal har idag väckts vid Östersunds tingsrätt mot den person som var ansvarig lägerledare när tre pojkar från norra Stockholm skadades vid en kanotolycka förra sommaren. Kammaråklagare Håkan Andersson åtalar nu lägerledaren för vållande till kroppsskada.

  Under ett konfirmationsläger den 16 juni 2015 kapsejsade en kanot med tre 14-åriga pojkar i sjön Ånn nära Åre i Jämtland. Pojkarna blev kraftigt nerkylda och två har fått ihållande men av händelsen. Den ansvarige lägerledaren åtalas nu för att genom oaktsamhet ha vållat olyckan. - De drabbade är tre pojkar som var 14 år gamla vid tillfället. Samhället har ett särskilt ansvar att skydda unga människor, i synnerhet när de befinner sig på aktiviteter långt borta från sina vårdnadshavare. Som ansvarig lägerledare har mannen haft ett tydligt ansvar för lägerdeltagarnas säkerhet. För att bibehålla förtroendet för den här typen av verksamhet är det viktigt att frågor om ansvar vid olyckor prövas av rätten, säger kammaråklagare Håkan Andersson. Målnummer Östersunds tingsrätt B 2699-15 Kontakt: Håkan Andersson finns tillgänglig per telefon för media idag klockan 9 - 11 på telefon 010-562 65 62. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för försök till mord i tunnelbanan

  En 34-årig man åtalas idag vid Stockholms tingsrätt för försök till mord. 34-åringen misstänks ha knuffat ner en 23-årig man på spåret framför ett tunnelbanetåg på T-centralen i Stockholm i maj i år.

  Läs mer

  En 34-årig man åtalas idag vid Stockholms tingsrätt för försök till mord. 34-åringen misstänks ha knuffat ner en 23-årig man på spåret framför ett tunnelbanetåg på T-centralen i Stockholm i maj i år.

  Mannen som blev knuffad fick allvarliga livshotande skador. - Inget tyder på att målsäganden och den tilltalade har haft någon kontakt med varandra innan gärningen och min uppfattning är att offret var slumpvis utvalt, säger vice chefsåklagare Carl Mellberg vid City åklagarkammare. Målnummer Stockholms tingsrätt: B16653-15 Carl Mellberg kommer att vara tillgänglig för media fram till klockan 16 idag, onsdag den 20 juli, telefonnummer 010-562 54 05. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren begär resning med begäran om strängare påföljd

  Riksåklagaren begär resning i Högsta domstolen för att en person ska dömas till ett strängare straff. Det handlar om att en 16-årig person dömdes till sluten ungdomsvård för grov våldtäkt, men nu finns uppgifter från Interpol som visar att mannen var över 20 år vid händelsen.

  Läs mer

  Riksåklagaren begär resning i Högsta domstolen för att en person ska dömas till ett strängare straff. Det handlar om att en 16-årig person dömdes till sluten ungdomsvård för grov våldtäkt, men nu finns uppgifter från Interpol som visar att mannen var över 20 år vid händelsen.

  Händelsen ägde rum vid utsiktsplatsen Fåfängan i Stockholm natten till den 9 september 2015. En kvinna våldtogs av flera personer. Två unga män dömdes i Svea hovrätt till sluten ungdomsvård, den tredje var under 15 år när brottet begicks och friades därför. Nu har Interpol kommit med uppgifter om en av de dömda männens identitet, som gör gällande att han är äldre än vad som framkommit tidigare. Mannen uppgav att han var 16 år och dömdes i Svea hovrätt till 9 månaders sluten ungdomsvård. Enligt Interpol var han 20 år och två månader när brottet begicks och har ett annat namn än vad som framkommit tidigare. Därför yrkar nu riksåklagaren att påföljden ändras med hänsyn till mannens ålder. - Det är ovanligt att riksåklagaren begär resning till nackdel för den dömde och särskilt i frågan om att påföljden ska skärpas, säger Ewa Nyhult, extra åklagare och ansvarig för resningsärenden. Målnummer i Högsta domstolen: Ö 3278-16 Målnummer Svea Hovrätt: B 11469-15 Kontakt: Ewa Nyhult, extra åklagare på Åklagarmyndigheten, finns tillgänglig för media fram till klockan 13 under tisdagen 010-562 53 17. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag klockan 11.00 meddelar Lunds tingsrätt domen mot den person som åtalats för äktenskapstvång.

  Det är första gången äktenskapstvång prövas i en svensk domstol. En ny lag om äktenskapstvång eller vilseledande äktenskapsresa infördes i juli 2014 och flera personer har anmälts, men inget fall har tidigare lett till åtal. Åtalet, som väcktes den 20 juni, omfattade bl.a. äktenskapstvång, olaga frihetsberövande, misshandel och rån. Tre personer åtalades. Enligt åtalet har en ung kvinna som bor i Sverige rest till ett annat land och där tvingats gifta sig med en man som hon inte ville gifta sig med. Den unge man som kvinnan hade haft en relation med i Sverige utsattes i november 2015 för flera allvarliga brott av närstående till kvinnan, nämligen olaga frihetsberövande, misshandel, rån, utpressning och sexuellt ofredande. Kvinnan utsattes då också för olaga hot. Kammaråklagare Ulrika Ekvall vid Åklagarkammaren i Helsingborg är tillgänglig för media i dag klockan 15.00-16.00, telefon 010-562 68 81. Övergripande frågor om brottstypen äktenskapstvång besvaras samma tid av kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas på Utvecklingscentrum Göteborg, telefon 010-562 71 11. Vänligen respektera tiden. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom angående grov våldtäkt

  Tre män dömdes för grov våldtäkt av tingsrätten. Enligt tingsrätten hade de vid samma tillfälle haft samlag och oralsex med en kvinna genom att otillbörligt utnyttja att kvinnan till följd av berusning och rädsla befunnit sig i en särskilt utsatt situation. En av männen dömdes också för att genom våld ha tvingat kvinnan till samlag och oralsex. Fängelsestraffen bestämdes för två av dem till fängelse i 4 år och för en av dem till fängelse i 4 år och fyra månader. Efter att bl.a. männen överklagat tingsrättsdomen, frikände hovrätten två av dem. Mannen som brukat våld dömdes för våldtäkt av normalgraden till fängelse i två år och fyra månader. Riksåklagaren har nu överklagat domen. Enligt riksåklagaren bör männen dömas för grov våldtäkt till fängelse i minst fyra år. Riksåklagaren anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig angående rekvisitet "särskilt utsatt situation" i våldtäktsbestämmelsens mening. En av männen har också i avgörande delar ändrat sina uppgifter när han hördes i domstol i förhållande till när han hördes under förundersökningen. Riksåklagaren anser att det är av stor vikt att Högsta domstolen uttalar sig även i frågan om vilken betydelse ändrade uppgifter bör ha vid bevisvärderingen i brottmål. Länk till överklagandet Byråchef My Hedström 010-562 50 27 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >