Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • Åklagaren har lagt ned förundersökningen om förberedelse till terroristbrott i Malmö. Åklagaren är tillgänglig för frågor från media.

  En man anhölls den 4 maj misstänkt för förberedelse till terroristbrott i Malmö. Han begärdes därefter häktad, men häktades inte av tingsrätten. Nu har förundersökningen lagts ned på grund av bevisproblem. - Det går inte att bevisa att någon har gjort sig skyldig till brott och jag bedömer att en fortsatt utredning inte skulle förändra bevisläget på något avgörande sätt, säger kammaråklagare Lars Morand. Kontakt Kammaråklagare Lars Morand, 010-562 68 94, tillgänglig fram till klockan 13 i dag onsdag den 27 juni.

  Läs mer
 • Förundersökning återupptas i Södertäljeärende

  Åklagare vid Utvecklingscentrum Göteborg har beslutat att återuppta förundersökningen i det uppmärksammade ärendet där en 11-årig pojke 2001 mördades i Södertäljestadsdelen Hovsjö. Åklagaren finns tillgänglig för media under förmiddagen.

  Läs mer

  Åklagare vid Utvecklingscentrum Göteborg har beslutat att återuppta förundersökningen i det uppmärksammade ärendet där en 11-årig pojke 2001 mördades i Södertäljestadsdelen Hovsjö. Åklagaren finns tillgänglig för media under förmiddagen.

  I september 2017 beslutades att en åklagare skulle gå igenom handlingarna i det 16 år gamla ärendet, efter det att nya uppgifter kommit fram. I oktober beslutade åklagaren att inte återuppta förundersökningen, eftersom bedömningen var att det inte fanns några ytterligare utredningsåtgärder att vidta som skulle kunna klargöra händelseförloppet. Beslutet att inte återuppta förundersökningen begärdes i januari 2018 överprövat. Ärendet har sedan dess granskats av Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg, som nu beslutat att återuppta förundersökningen. - Efter att ha gått igenom den mycket omfattande förundersökningen från 2001 kan vi konstatera att det finns ett antal utredningsåtgärder, framförallt av kriminalteknisk natur, som aldrig vidtogs och att det därmed finns vissa frågor som inte är klarlagda. Vår bedömning är därför att det finns skäl att vidta ytterligare åtgärder. För att kunna göra det behöver förundersökningen återupptas, säger överåklagare Marianne Ny. De utredningsåtgärder som är aktuella är bland annat förhör med olika inblandade personer. Det finns också anledning att, med dagens mer förfinade metoder, genomföra nya analyser av spår för att söka efter DNA och fingeravtryck. Det kan vidare finnas skäl att komplettera det rättsmedicinska utlåtandet. Några närmare detaljer kring utredningsåtgärderna kan inte lämnas. - När det gäller barnförhören kan vi konstatera att metoderna för hur barnförhör genomförs har utvecklats fram till i dag. En viktig skillnad är att vissa förhör var mycket långa och innehöll många repetitiva frågor. Förhören med det barn som blev intressant i utredningen ger inte något tydligt svar på vad som hände och vissa uppgifter som lämnas är uppenbart felaktiga, säger Marianne Ny. En åklagare på allmän kammare i Stockholmsområdet kommer att bedriva förundersökningen. Vilken kammare eller åklagare det blir kommer att beslutas senare. Förundersökningen från 2001Det material som har gåtts igenom är ca 600 sidor som innehåller brottsplatsundersökning, rättsmedicinska utlåtanden, beslagsprotokoll, analysbesked från SKL (nuvarande NFC), promemorior och utskrifter av förhör med 35 personer, varav ett flertal barn. Vidare ca 20 timmar videoinspelat material med bland annat förhör och SOS-inspelningar. Tidigare pressmeddelanden 27 oktober 2017 - beslut att inte återuppta förundersökningen 12 januari 2018 - begäran om överprövning KontaktKammaråklagare Elisabeth Trouvé på Utvecklingscentrum Göteborg finns tillgänglig för media i dag onsdag 10-12, 010-562 70 46. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett ärende där en man åtalats för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Åklagarna finns tillgängliga för frågor från media.

  Mannen åtalades den 6 september 2017 för att ha begått folkmord genom mord, försök till mord, grov våldtäkt och människorov mot den etniska gruppen tutsi i Rwanda. Han åtalades också för grovt folkrättsbrott för överträdelser av bland annat Gènevekonventionen. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 13688-16. Kontakt Åklagarna i målet finns tillgängliga i dag onsdag den 27 juni klockan 13-14. Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson, 010-562 54 31. Kammaråklagare Hanna Lemoine, 010-562 50 06. Pressmeddelande vid åtal.

  Läs mer
 • Åklagaren överklagar inte dom

  Den 8 juni 2018 kom en uppmärksammad dom från Attunda tingsrätt som friar en TV4-profil åtalad för våldtäkt som skulle ha ägt rum 2008. Åklagaren väljer att inte överklaga den friande domen.

  Läs mer

  Den 8 juni 2018 kom en uppmärksammad dom från Attunda tingsrätt som friar en TV4-profil åtalad för våldtäkt som skulle ha ägt rum 2008. Åklagaren väljer att inte överklaga den friande domen.

  - Jag har utifrån analys av tingsrättens dom och vad som framkommit under huvudförhandlingen, beslutat mig för att det inte finns skäl att överklaga domen, säger kammaråklagare Anna Bengtsson. Åklagaren har inga möjligheter att ytterligare kommentera sitt beslut. Överklagandetiden går ut på fredag den 29 juni. Målnummer Attunda tingsrätt: B 11119-17 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen om tjänstefel av en före detta åklagare i det så kallade Playamålet har lagts ned. Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

  En person anmälde en numera pensionerad åklagare för tjänstefel. I anmälan påstods att åklagaren i det så kallade Playamålet dels skulle ha undanhållit avgörande bevisning i form av en rapport, dels i mejl till en spansk undersökningsdomare förmått undersökningsdomaren att undanhålla utredningsmaterial. - När det gäller rapporten var åklagaren förhindrad att använda den som bevisning på grund av åtaganden mot en annan stat, säger chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren. När det gäller mejlen är dessa delvis sekretessbelagda, men utredningen visar att det som maskerats gäller uppgifter om formerna för det internationella samarbetet i det aktuella ärendet. - Både när det gäller rapporten och mejlen saknas det anledning att anta att åklagaren har begått brott som faller under allmänt åtal, säger Maria Sterup. Beslutet. Fakta om Särskilda åklagarkammaren Vid Särskilda åklagarkammaren handläggs främst misstankar om brott av poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare. Kontakt Chefsåklagare Maria Sterup är tillgänglig för frågor från media i dag kl. 10.30-11.30, 010-562 70 68.

  Läs mer
 • Åklagare har i dag lämnat in ny bevisuppgift till hovrätten i ett ärende där en man dömdes för mord i Solna år 2009. Högsta domstolen beviljaderesning i mars i år.

  Åklagaren motsätter sig den dömda personens ändringsyrkanden, vilket innebär att avsikten är att låta rätten pröva ärendet på nytt. -Bevisuppgiften består i samma bevisning som tidigare förebringats i tings- och hovrätt, men jag har kompletterat den bland annat med en ny rekonstruktion av händelsen samt nya förhör med rättsläkare och ytterligare vittnen, säger kammaråklagare Ida Arnell. Förutom bevisuppgift har i dag det kompletterande förundersökningsprotokollet lämnats in till domstolen. Ärendet kommer att tas upp till ny prövning i hovrätten. Målnummer i Svea hovrätt: B 2860-18. KontaktIda Arnell är tillgänglig för media per telefon, 010-562 73 58 i dag, måndag klockan 13-14. Åklagaren kommer inte kunna kommentera handläggningen under den nya huvudförhandlingens gång förrän den sista förhandlingsdagen avslutats. Pressmeddelande vid Högsta domstolens beslut 2018-03-21 Pressmeddelande vid riksåklagarens förklaring till Högsta domstolen 2018-01-12

  Läs mer
 • Södertörns tingsrätt meddelar dom i dag fredag den 15 juni klockan 11 i ett ärende där en man åtalades för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media.

  Mannen åtalades för att på uppdrag av den kinesiska underrättelsetjänsten olovligen ha samlat in uppgifter och underrättelser om personer i den tibetanska miljön i Sverige. Han ska sedan ha lämnat uppgifterna vidare till en underrättelseofficer. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 2778-17 Pressmeddelande vid åtal. Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig för media per telefon klockan 11.30-14.00 i dag fredag, 010-562 53 85.

  Läs mer
 • Åtal för våldtäkt

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot den av media så kallade kulturprofilen för två fall av våldtäkt begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011. Åklagaren finns tillgänglig per telefon under dagen.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot den av media så kallade kulturprofilen för två fall av våldtäkt begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011. Åklagaren finns tillgänglig per telefon under dagen.

  Under förundersökningen har förhör hållits med målsäganden, den misstänkta personen och ett flertal vittnen. - Min bedömning är att bevisläget är robust och tillräckligt för åtal, säger kammaråklagare Christina Voigt. I mars lades förundersökningen ned för ett antal händelser som ska ha inträffat under perioden mars 2013-april 2015. Tidigare pressmeddelande. Christina Voigt finns tillgänglig per telefon, 010-562 54 49, för media i dag den 12 juni klockan 11-12 samt 13-14. Efter det kommer åklagaren inte ha möjlighet att svara på några frågor förrän efter huvudförhandlingen. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 15565-17 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man begärs idag häktad vid Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mord i Högsbo den 8 mars 2018.

  I lördags anhölls en man misstänkt för mordet i Högsbo den 8 mars i år. Mannen är svensk och är i 30-årsåldern. Han är tidigare dömd för våldsbrott och har anknytning till området. Mannen är även misstänkt för narkotikabrott. Misstankarna grundas på teknisk bevisning från brottsplatsen. Det finns inget i utredningen som tyder på att den misstänkte mannen kände målsäganden. Den misstänkte mannen förnekar brott. Den anhållne mannen är inte delgiven någon misstanke om mordförsöket i samma område i december förra året. Den gärningen fortsätter dock att utredas parallellt av samma grupp poliser. Förundersökningsledare är kammaråklagare Håkan Johansson. I nuläget kan inga övriga upplysningar lämnas, med hänsyn till förundersökningssekretessen. Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Göteborgs tingsrätt under tisdagen.Tingsrättens målnummer:B 7796-18. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i barnvåldtäktsärende

  Malmö tingsrätt meddelar dom fredag den 8 maj klockan 11 i ett ärende där en 23-årig man är åtalad misstänkt för två fall av våldtäkt mot barn. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Malmö tingsrätt meddelar dom fredag den 8 maj klockan 11 i ett ärende där en 23-årig man är åtalad misstänkt för två fall av våldtäkt mot barn. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i eftermiddag.

  Utredningen påbörjades sommaren 2017 och mannen har varit frihetsberövad sedan den 31 januari i år. Den första åtalspunkten gäller våldtäkt mot barn, där brottet ska ha ägt rum nån gång den 1-7 september 2016. Den andra åtalspunkten har samma rubricering och tidpunkten var den 1 juni 2017. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 6623-17 Kontakt Kammaråklagare Rikard Darell är tillgänglig för media per telefon klockan 13-14 i dag fredag, 010-562 61 33. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >