Sökresultat

Sökresultat

 • Ordningsbotskatalog

  Ordningsbotskatalog Riksåklagaren beslutar föreskrifter om ordningsbot för vissa brott. Dessa föreskrifter meddelas med stöd av ett bemyndigande i 48 kap. 14 § rättegångsbalken. Ändringar kungörs i

  Datum: 2015-06-02 Typ: Sida
 • Ordningsbot bilaga 17 Järnvägslagen

  sv Ordningsbot bilaga 17 Järnvägslagen Åklagarmyndigheten Här uppges vad boten blir för den som olovligen beträder spåromåde för järnväg. (SFS 2016 1002)

  Datum: 2016-12-02 Typ: Dokument
 • Ordningsbot bilaga 11 Yrkestrafikförordningen

  sv Ordningsbot bilaga 11 Yrkestrafikförordningen Åklagarmyndigheten Föreskriften anger regler för brott mot yrkestrafikförordningen, t.ex. om taxiförarlegitimation inte är väl synlig för

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • Ordningsbot bilaga 12 Vägtrafikskattelagen

  sv Ordningsbot bilaga 12 Vägtrafikskattelagen Åklagarmyndigheten Här anges boten för den som har kört ett fordon utan att fordonsskatten varit betald.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • Ordningsbot bilaga 14 Trafikskadelagen

  sv Ordningsbot bilaga 14 Trafikskadelagen Åklagarmyndigheten Föreskriften anger regler för brott mot trafikskadelagen t.ex. underlåtenhet av förare av moped eller motorredskap att ha med eller på

  Datum: 2016-05-24 Typ: Dokument
 • Ordningsbot bilaga 18 Straff för smuggling

  sv Ordningsbot bilaga 18 Straff för smuggling Åklagarmyndigheten Här anges böter vid smuggling och brott mot tullagen, t.ex. om man har fört in för mycket starköl eller för många cigaretter.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • Ordningsbot bilaga 20 - upphävd genom SFS 2018:1557

  sv Ordningsbot bilaga 20 - upphävd genom SFS 2018:1557 Åklagarmyndigheten Här anges boten för den som har kört vattenskoter på område där det inte är tillåtet. OBS! Denna bilaga är upphävd genom

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • Ordningsbot bilaga 21 - upphävd genom SFS 2018:1557

  sv Ordningsbot bilaga 21 - upphävd genom SFS 2018:1557 Åklagarmyndigheten Här anges boten för den som har uteblivit från mönstring eller annan utredning. OBS! Bilaga 21 är upphävd genom SFS 2018:

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument