Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM A 2016-1076

  sv ÅM A 2016-1076 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Polis i framtiden polisutbildning som högskoleutbildning SOU 2016 39". (ÅM A 2016-1076)

  Datum: 2016-11-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-2051

  sv ÅM 2017-2051 Åklagarmyndigheten Yttrande över promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ.

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-2073

  sv ÅM 2017-2073 Åklagarmyndigheten Underlag om personella och ekonomiska konsekvenser av en samordnad regional indelning.

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017:279

  sv ÅM 2017:279 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2018-47

  sv ÅM 2018-47 Åklagarmyndigheten Yttrande över tillstånd enl. 4 § 5 st TBL samt dispens från TRaF 3:1. Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2018-47

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-2030

  sv ÅM 2017-2030 Åklagarmyndigheten Yttrande över remissen "Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet".

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1249

  sv ÅM 2020 1249 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar över promemorian "Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning"

  Datum: 2020-08-27 Typ: Dokument
 • ÅM-A 2015/1018

  sv ÅM-A 2015/1018 Åklagarmyndigheten Yttrande över SOU 2015:63 "Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor".

  Datum: 2016-01-22 Typ: Dokument