Åklagarmyndighetens

Riksåklagaren har överklagat en dom om överträdelse av näringsförbud till Högsta domstolen

2017-11-10
Målet gäller överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående. 

Enligt lagen om näringsförbud får den som har näringsförbud inte vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående. Den som bryter mot detta förbud kan dömas för överträdelse av näringsförbud.

En kvinna dömdes 2014 för grovt bokföringsbrott och ålades samtidigt näringsförbud. Senare samma år beviljades kvinnan dispens från näringsförbudet på så sätt att hon fick ta anställning som telefonist och telefonförsäljare i hennes makes aktiebolag. Maken hade då nyligen bildat ett annat aktiebolag med en helt annan verksamhet än i det första aktiebolaget. Kvinnan åtalades för överträdelse av näringsförbud bestående i att hon under 2015 varit verksam i makens nybildade bolag.

Hovrätten kom fram till slutsatsen att kvinnan tagit emot och utfört ett antal uppdrag inom ramen för det nybildade aktiebolagets näringsverksamhet. Uppdragen gick bland annat ut på att köpa in produkter, delta vid ett produktpresentationsmöte och delta vid flera fotograferingstillfällen i marknadsföringssyfte. Enligt hovrätten var det emellertid fråga om relativt få och okvalificerade uppgifter som inte varit av sådan karaktär att hon kunde anses återkommande ha tagit emot uppdrag för bolagets räkning. Kvinnan frikändes därför.

Riksåklagaren har, efter en framställning av Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom och yrkar i Högsta domstolen att kvinnan ska dömas för överträdelse av näringsförbud. I överklagandet konstateras att kvinnan har tagit emot och utfört nio uppdrag under cirka fyra månaders tid. Hon får därmed anses ha återkommande tagit emot uppdrag i det nybildade aktiebolagets näringsverksamhet. Enligt riksåklagaren krävs det inte att uppdragen ska vara kvalificerade för att falla under förbudet. Det är inte heller fråga om enstaka uppdrag och uppdragen ligger inte alltför lång tid efter varandra.

Riksåklagaren menar att det behövs vägledande uttalanden från Högsta domstolen. Högsta domstolen har inte tidigare prövat något liknande mål om överträdelse av näringsförbud. Reglerna om näringsförbud är centrala och viktiga i arbetet med att motverka ekonomisk brottslighet i näringsverksamhet. Om det skulle krävas att de uppdrag som tas emot i en närståendes verksamhet är av kvalificerat slag skulle det innebära att näringsförbudets effektivitet urholkas.

Kontakt:
Chefsåklagaren Lars Persson, rättsavdelningen Åklagarmyndigheten
010-562 50 22

Kammaråklagaren Catharina Linné, Ekobrottsmyndighetens rättsenhet
010-562 97 31

Presstjänsten
010-562 50 20 

Länk till överklagandet
Länk till grunderna för överklagande
Länk till Ekobrottsmyndighetens framställning

Aktuella pressmeddelanden

 • Man begärd häktad för mord i Ödeshög - uppdaterad

  2018-04-20 Den man som sedan natten till torsdagen är anhållen misstänkt för mord och grov misshandel i Ödeshög den 18 april har begärts häktad vid Linköpings tingsrätt. Häkningsförhandlingen äger rum klockan 14 på fredag eftermiddag. Efter häktningsförhandlingen är åklagaren tillgänglig för media. 

 • Dom i omfattande bedrägeriärende och grova dataintrång

  2018-04-20 Fredag den 20 april klockan 11 meddelar Malmö tingsrätt dom i ett mål där åtta personer är åtalade för bland annat grova bedrägerier, grova dataintrång, grovt häleri, grovt penningtvättbrott och grov urkundsförfalskning. Åklagarna är tillgängliga för media på fredag eftermiddag.

 • Åtal i mordärende i Örebro

  2018-04-19 Åklagaren har åtalat en 19-årig man misstänkt för ett mord på en 23-årig man på Järntorget i Örebro den 6 januari 2018. Den åtalade personen har varit frihetsberövad sedan den 9 januari då han anhölls. Åklagaren finns tillgänglig för media under eftermiddagen i dag, torsdag.

 • Lägesrapport mord i Ödeshög

  2018-04-19 En man är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord och grov misshandel i Ödeshög den 18 april.

 • Läs mer