Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

  • ÅFS 2014:02 (Ändring i ÅFS 2005:18)

    sv ÅFS 2014:02 (Ändring i ÅFS 2005:18) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (

    Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
  • Regelförteckning_20200210

    sv Regelförteckning_20200210 Åklagarmyndigheten Regelförteckning uppdaterad 2020-02-10. I regelförteckningen listas samtliga föreskrifter och riktlinjer. Där finns även en sökordslista samt

    Datum: 2020-02-11 Typ: Dokument